Система за игри част 1
Здравейте в тази серия от уроци ще ви покажа как да си направите малка система за игри.
Значи системата включва логин система, добавяне на игри, триене, редактиране от администратор, коментари към всяка игра и категории. Системата е правена преди няколко месеца така че е с доста файлове. Можете да си я промените без проблеми. Всичко е написано разбираемо така че всеки може да се оправи с нея.
Така първо да направиме index.php където ще показваме най-играните игри, най-новите игри и три случайни игри.
<table width="100%" border="0">
<tr><?php include "config.php"; ?>
<td><div class="menu">Последно добавени игри</div>
<center><?php
$con = mysql_connect("$dbhost","$dbusername","$dbpassword");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}mysql_select_db("$dbname", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM games ORDER BY id DESC LIMIT 0,3");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<div class='div'>
<a href='play.php?id=$row[id]'>$row[ime]</a><br>
<a href='play.php?id=$row[id]'><img src='$row[pic]' width='100' height='100' border='0'></a><br>
Играна: $row[klik]<br><br></div>";
}mysql_close($con);
?></center></td>
</tr>
<tr>
<td><div class="menu">Най-играни игри</div>
<center><?php
$con = mysql_connect("$dbhost","$dbusername","$dbpassword");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}mysql_select_db("games", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM games ORDER BY klik DESC LIMIT 0,3");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<div class='div'>
<a href='play.php?id=$row[id]'>$row[ime]</a><br>
<a href='play.php?id=$row[id]'><img src='$row[pic]' width='100' height='100' border='0'></a><br>
Играна: $row[klik]<br><br></div>";
}mysql_close($con);
?></center></td>
</tr>
<tr>
<td><div class="menu">Случайни игри</div>
<center><?php
$con = mysql_connect("$dbhost","$dbusername","$dbpassword");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}mysql_select_db("games", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM games ORDER BY RAND() LIMIT 0, 3");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<div class='div'>
<a href='play.php?id=$row[id]'>$row[ime]</a><br>
<a href='play.php?id=$row[id]'><img src='$row[pic]' width='100' height='100' border='0'></a></div>";
}mysql_close($con);
?></center></td>
</tr>
</table>

сега е време за config.php
<?php
$dbhost="localhost"; //хоста който ползвате
$dbusername="username"; //името на потребителя
$dbpassword="pass"; //parolata
$dbname="games"; //базата данни
$table_name = "games";
$connect = mysql_connect($dbhost, $dbusername, $dbpassword);
$db = mysql_select_db($dbname,$connect) or die ("Could not select database");
?>

Сега таблицата в базата данни за коментарите

CREATE TABLE `comment` (
`id` int(4) NOT NULL auto_increment,
`igra` varchar(255) NOT NULL,
`author` varchar(255) NOT NULL,
`comment` longtext NOT NULL,
`date` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

и сега за таблицата където се записват игрите.
CREATE TABLE `games` (
`id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
`ime` varchar(100) character set latin1 NOT NULL default '',
`igra` varchar(100) character set latin1 NOT NULL,
`kategoria` varchar(255) character set latin1 NOT NULL default '',
`pic` varchar(40) character set latin1 NOT NULL default '',
`dobavil` varchar(11) NOT NULL,
`klik` int(50) NOT NULL default '0',
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=1 ;

сега трябва да направим и файл от където ще се добавят игрите. add.php
<?
if($_POST['submit']) {
$ime = $_POST['ime'];
$ime = htmlspecialchars($ime);
$igra = $_POST['igra'];
$igra = htmlspecialchars($igra);
$kategoria = $_POST['kategoria'];
$kategoria = htmlspecialchars($kategoria);
$pic = $_POST['pic'];
$pic = htmlspecialchars($pic);
$dobavil = $_POST['dobavil'];
include('config.php');
if( $ime and $pic and $kategoria and $igra)
{
$conn=@mysql_connect($dbhost, $dbusername, $dbpassword) or die ( "step 1!!" );
$rs = @mysql_select_db($dbname,$conn) or die ( "Step 2!!" );
$sql = "INSERT INTO `games` (`ime`, `igra`, `kategoria`, `pic`, `dobavil`) VALUES('$ime', '$igra', '$kategoria', '$pic', '$dobavil')" or die (mysql_error());
$rs = mysql_query ($sql, $conn );
if ( $rs )
{ echo( "Играта е добавена успешно
<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'>" ); }
else
{ echo( "Не мога да се свържа с БД ;]" ) ; }
}
else
{ echo( "Не сте попълнили всички полета !" ); }
} else {
echo '<center><br>
<form action="add1.php" method="post" name="form">
<table border="0" align="center">
<tr><td>Заглавие: </td><td><input type="text" name="ime" size="30"></td></tr>
<tr><td>Линк до играта: </td><td><input type="text" name="igra" size="30" value="">
<tr><td>Категория: </td>
<td>
<select name="kategoria">
<option value="Без категория">Изберете категория</option>
<option value="Екшън">Екшън</option>
<option value="Аркадни">Аркадни</option>
<option value="Логически">Логически</option>
<option value="Забавни">Забавни</option>
<option value="Спортни">Спортни</option>
</select></tr>
<tr>
<tr><td valign="top">Снимка: </td><td><input type="text" value="" name="pic" size="30">
<input type="hidden" name="dobavil" value="'.$user.'">
</tr></table>
<input type="submit" value="Прати">
</form></center>'; }
?>

игрите и снимките към игрите се добавят от линк и е по-добре да си ги качите на вашия хост.
в следващия урок ще дам кодовете за играене на игра и също така и файловете за админ панела.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: nepoznatia
16:44 03-09-2010
Олее, човек като адна игра ми пуска add1.php :D
1