Протокол JavaScript:
Т вози урок ще ви представя един моного полезен инструмент в JavaScript - протокоа JavaScript: ! Той се присвоява на атрибута href на дадена хипервръзка и по този начин можете да зададете за цел някаква JavaScript функция или направо кратък скриптов код. Примери:
Изпълнение на функцията alert():
<a href="javascript: alert('Вие ме натиснахте!');">Натисни тук</a>

За изпълнение на някакъв код:
<a href="javascript: document.getElementById('text').value='';">Натисни тук</a>

За хипервръзка без цел:
<a href="javascript: //">Натисни тук</a>

За изпълнение на дадена функция вместо изпращане на данни от формуляр:
<form action="javascript: myFunction();" method="get">

За формуляр, чиито данни не желаем да бъдат изпращани:
<form action="javascript: //" method="get">

И това е надявам се да съм ви бил полезен Smile/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: ifkooo
12:58 01-04-2010
Най уместно за стартиране на функция обаче е да се използва
< a href="javascript:void(0)" onClick="Function ()" >
От: I_V_O
12:00 07-04-2010
< a href="javascript: void myFinc();"> ако функцията не връща нущо може и без void :)
1