Прост брояч на импресии в тхт файл.
Това е един прост брояч на презарежданията на дадена страница.
1. Създавате един файл например broyach.php

<?
//Дефинираме колко цифрен да бъде брояча (пример 00001 или 01)
$digits = 5;

//Указваме в кой файл да се съхранява стойността
$filelocation="broyach.txt";

//проверяваме дали такъв файл съществува и ако не - създаваме нов, в който поставяме числото 1.
if (!file_exists($filelocation)) {
$newfile = fopen($filelocation,"w+");
$content=1;
fwrite($newfile, $content);
fclose($newfile);
}

//прочитаме числото във файла
$newfile = fopen($filelocation,"r");
$content = fread($newfile, filesize($filelocation));
fclose($newfile);

//увеличаваме числото с 1 и го записваме
$newfile = fopen($filelocation,"w+");
$content++;
fwrite($newfile, $content);
fclose($newfile);

//изписваме текущата стойност на брояча
echo "".sprintf ("%0"."$digits"."d",$content)."";
?>

след това поставяте

<? include "broyach.php"; ?>

във всяка страница която искате да се боят импресиитеДемо
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /