Промяна на стила на checkbox

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="author" content="">

<title>Untitled 1</title>
</head>

<body>

<script>

//global variables that can be used by ALL the function son this page.
var inputs;
var imgFalse = ' false.png ';
var imgTrue = ' true.png';

//this function runs when the page is loaded, put all your other onload stuff in here too.
function init() {
replaceChecks();
}

function replaceChecks() {

//get all the input fields on the page
inputs = document.getElementsByTagName('input');

//cycle trough the input fields
for(var i=0; i < inputs.length; i++) {

//check if the input is a checkbox
if(inputs[i].getAttribute('type') == 'checkbox') {

//create a new image
var img = document.createElement('img');

//check if the checkbox is checked
if(inputs[i].checked) {
img.src = imgTrue;
} else {
img.src = imgFalse;
}

//set image ID and onclick action
img.id = 'checkImage'+i;

//set image
img.onclick = new Function('checkChange('+i+')');
//place image in front of the checkbox
inputs[i].parentNode.insertBefore(img, inputs[i]);

//hide the checkbox
inputs[i].style.display='none';
}
}
}

//change the checkbox status and the replacement image
function checkChange(i) {

if(inputs[i].checked) {
inputs[i].checked = '';
document.getElementById('checkImage'+i).src=imgFalse;
} else {
inputs[i].checked = 'checked';
document.getElementById('checkImage'+i).src=imgTrue;
}
}
window.onload = init;
</script>
<input type="checkbox" name="testBoxA" value="test1" /> Option 1<br/>
<input type="checkbox" name="testBoxB" value="test2" checked="checked" /> a checked option<br/>
<input type="checkbox" name="testBoxC" value="test3" />another checkbox<br/>
<input type="checkbox" name="testBoxD" value="test4" checked="checked" />checked again<br/>

<input type="checkbox" name="testBoxE" value="test5" /> unchecked

</body>
</html>това е кода трябват ви и картинки за избрано и не избрано поле. червените са пътя до картинките
ето ги и тях:

ДЕМО:/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: kWo_2
9:13 19-02-2010
Как може ефекта да не е за всички checkbox-ове в сайта, а само на тези който им е зададен клас?
От: kikity_94
21:23 11-04-2010
сменяш името на самия чек бокс смисъл в полето :)
1