Показване и оцветяване на сорс кода
В този урок ще ви покажа как може да вземете сорс кода на файл и как да оцветите резултатите

source.php


<?php
echo "<table bgcolor=#EEEEEE><tr><td width=30>";
for ($i = 1; $i <= count(file($_GET['file'])); $i++) echo $i.".<br>";
echo "</td><td>";
highlight_file($_GET['file']);
echo "</td></tr></table>";
?>С този код for ($i = 1; $i <= count(file($_GET['file'])); $i++) echo $i.".<br>" правим номерацията на редовете.Променливата $i е стойност за 1 ред .
С тази функция highlight_file() оцветяваме php кодът.А със $_GET['file'] присвояваме името на файла чийто код ще бъде показан.В урл пишете http://saita.com/source.php?file=file.php .Заместете fail.php с файла който искате .Надявам се да съм ви бил полезен Winking


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /