Брояч на импресии без ДБ
Такам това е скрипт който отброява импресиите в файл.Ето и кода


<?
$file = "data.dat"; //тук пишете името на файла
$fail = fopen($file,"r"); //с fopen(); отваряме файла само за четене
$broi = fread($fail, filesize($file)); //с променливата $broi изкарваме инфото от файла.
//А с функциятаfilesize(); изкарваме всички символи в файла
echo "$broi"; //изкарваме резултатът
fclose($fail);

$file = fopen($file,"w+"); //отваряме файла зачетене и запис.Ако има някакви дани ще се изгубят
$broi++; //увеличаваме променливата $broi с 1
fwrite($file, $broi) or die("Ima greshka pri zapisvane na faila"); //записваме даните в файла.
?>$file = "data.dat";
тук напишете името на файла.Като създадете файла го отворете и на първия ред напишете "0".Ако искате може да напишете и друга стойност но тогава брояча ще брои грешно.$broi = fread($fail, filesize($file));
с функцията fread(); четем файла.А с filesize(); изкарваме всички символи в файла.Ако искаме да изкараме само първите 20 кодът ще изглежда така:

$broi = fread($fail, 20);Дано да съм обеснил всичко добре.
УРОКЪТ Е АВТОРСКИ И Е ПОДГОТВЕН СПЕЦИАЛНО ЗА WEB-TOURIST.NET .ПРЕПИСВАНЕТО МУ Е НАПЪЛНО ЗАБРАНЕНО !

Ако имате въпроси пишете ЛС./ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /