Динамично сменяне на страниците и езика.
Следния код ви позволява да сменят динамично страниците и езика на сайта Ви.

Първия файл е index.php

<?php
session_start();
include "pages.php";
echo '<div style="width:800px;">
<div style="float:left; width:130px;">';
echo '<a href="language.php?language=BG">BG</a>  |  <a href="language.php?language=EN">EN</a><hr width="60" align="left">';
echo '<a href="index.php?page=page1">Page 1</a><br>
<a href="index.php?page=page2">Page 2</a><br>
<a href="index.php?page=page3">Page 3</a>
</div>
<div style="float:left">';
echo "$title - $_SESSION[language]<hr width=\"100\" align=\"left\">";
$page=$_GET['page'];
switch ($page):
case page1:
echo "$pages1";
break;

case page2:
echo "$pages2";
break;

case page3:
echo "$pages3";
break;

default :
echo "$pages1";

endswitch;
echo "</div>
</div>";
?>


Втория е pages.php
Тук може да добавяте още страници и езици. Възможно е вместо Страница 1,2 и т.н. да я смените с името на файл който да заредите, но в index.php трябва да смените echo "$pages1"; с include "$pages1";

<?php
switch ($_SESSION[language]):

case BG:
$title = 'Език';
$pages1 = 'Страница 1';
$pages2 = 'Страница 2';
$pages3 = 'Страница 3';
break;

case EN:
$title = 'Language';
$pages1 = 'Page 1';
$pages2 = 'Page 2';
$pages3 = 'Page 3';
break;

default :
$title = 'Език';
$pages1 = 'Страница 1';
$pages2 = 'Страница 2';
$pages3 = 'Страница 3';
$_SESSION[language] = 'BG';

endswitch;
?>


и накравя language.php в който със сесия се задава езика

<?php
session_start();
session_destroy();
$language=$_GET['language'];
function lng($language){
session_register("language");

}
lng($language);
header("location:$_SERVER[HTTP_REFERER]");
?>


Урока е авторски подготвен подготвен специално за WT./ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: XTYLING
21:39 04-10-2009
оправете демото
От: ivcho02
19:50 23-05-2011
super e
1