BG Audio за Btit
Това е един мод за БГ Аудио за бтит ... на основата на БГ субтитри е :) а ето го и него :


Първо създаваме една SQL таблица

ALTER TABLE `namemap` ADD `bgaudio` enum('true','false') NOT NULL default 'false';След това отворете upload.php

намерете

if (isset($_POST["filename"]))
$filename=htmlspecialchars($_POST["filename"]);
else
$filename = AddSlashes(htmlspecialchars($_FILES["torrent"]["name"]));добавете след него

if (isset($_POST["bgaudio"]))
$bgaudio = AddSlashes($_POST["bgaudio"]);
else
$bgaudio = "";намерете

$filename = ($filename);
$url = ($url);
$info = ($info);


заменете го с

$filename = ($filename);
$url = ($url);
$info = ($info);
$bgaudio = ($bgaudio);


намерете

$query = "INSERT INTO namemap (info_hash, filename,


заменете го с

$query = "INSERT INTO namemap (info_hash, filename, bgaudio,


(направете го 2 пъти!)


намерете

VALUES (\"$hash\", \"$filename\",


заменете го с

VALUES (\"$hash\", \"$filename\", \"$bgaudio\",


(направете го 2 пъти!)

намерете

print("<TR><TD colspan=\"2\"><INPUT TYPE=\"hidden\" name=\"user_id\" size=\"50\" value=\"$user_id\" /> </TD /></TR>");


добавете след него

//BGAudio Hack Start
print("<tr><TD class=\"header\" align=\"left\">".BGAudio.": </TD><TD class=\"lista\" align=\"left\">");
print("<select name=\"bgaudio\" size=\"1\">");
print("<option value=\"false\"".$selected.">".NO."</option>");
print("<option value=\"true\"".$selected.">".YES."</option>");
print("</select></TD></tr>");
//BGAudio Hack Stop


отворете edit.php

намерете

mysql_query("UPDATE namemap SET filename=$fname,

mysql_query("UPDATE namemap SET filename=$fname, bgaudio='" . AddSlashes($_POST["bgaudio"]) . "',


намерете

$query ="SELECT namemap.info_hash, namemap.filename,


заменете го с

$query ="SELECT namemap.info_hash, namemap.filename, namemap.bgaudio,


намерете

<?php
echo "<TD align=right class=\"header\" >".CATEGORY_FULL.": </TD><TD class=\"lista\" align=\"left\">";

categories($results["cat_name"]);
echo "</TD>";


добавете след него

//BGAudio Hack Start
if ($results["bgaudio"] == "true") {
$selected=" selected=\"selected\""; }
else {
$selected=""; }
print("<tr><TD class=\"header\" align=\"right\">".BGAudio.": </TD><TD class=\"lista\" align=\"left\">");
print("<select name=\"bgaudio\" size=\"1\">");
print("<option value=\"false\"".$selected.">".NO."</option>");
print("<option value=\"true\"".$selected.">".YES."</option>");
print("</select></TD></tr>");
//BGAudio Hack Stop


отворете torrents.php

намерете

$query = "SELECT summary.info_hash as hash, summary.seeds, summary.leechers, format( summary.finished, 0 ) as finished, summary.dlbytes as dwned , namemap.filename,


заменете го с

$query = "SELECT summary.info_hash as hash, summary.seeds, summary.leechers, format( summary.finished, 0 ) as finished, summary.dlbytes as dwned , namemap.filename, namemap.bgaudio,


намерете

$query = "SELECT summary.info_hash as hash, summary.seeds, summary.leechers, summary.finished as finished, summary.dlbytes as dwned , namemap.filename,


заменете го с

$query = "SELECT summary.info_hash as hash, summary.seeds, summary.leechers, summary.finished as finished, summary.dlbytes as dwned , namemap.filename, namemap.bgaudio,


намерете

if ($count) {
if (!isset($values[$i % 2])) $writeout = "";
else $writeout = $values[$i % 2];
while ($data=mysql_fetch_array($results))
{


добавете след него

//BGAudio Hack Start
if ($data["bgaudio"] == "true") {
$bgaudio = '<img title="Филмът е озвучен на български" src="images/bgaudio.gif" />';
}
else { $bgaudio='';
}

//BGAudio Hack Stop


намерете

echo "\t<TD align=\"left\" class=\"lista\"><A HREF=\"details.php?id=".$data["hash"]."\" title=\"".VIEW_DETAILS.": ".$data["filename"]."\">".$data["filename"]."</A>".($data["external"]=="no"?"":" (<span style=\"color:red\">EXT</span>)")."</td>";


заменете го с

echo "\t<TD align=\"left\" class=\"lista\"><A HREF=\"details.php?id=".$data["hash"]."\" title=\"".VIEW_DETAILS.": ".$data["filename"]."\">".$data["filename"]."</A>".($data["external"]=="no"?"":" (<span style=\"color:red\">EXT</span>)")."".$bgaudio."</td>";


Сега само добавете тази картина в папка images и сте готови :)

http://store.picbg.net/pubpic/8E/34/6b83691bd97d8e34.jpg/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /