Картинка с PHP
Първо трябва да конвертирате фонта от TTF във GDF. Нужна е тази програма - http://www.wedwick.com/wftopf.exe .
След като изберете даден фонт изберете и големината с която ще го ползвате, го запаметете да кажем във font.gdf


Сега да направим една картинка с нашия фонт:

<?php
$im = imagecreatetruecolor (150, 30); /* Правим празна каринкта */
$font = imageloadfont("font.gdf"); /* Зареждаме фонта*/
$bgc = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255); /* Дефинираме $bgc да е черен цвят */
$white = imagecolorallocate($im, 240, 240, 240); /* Дефинираме бял цвят за текста */
imagefilledrectangle ($im, 0, 0, 150, 30, $bgc); /* Правим четириъгълник запълнен с черен цвят */
imagestring($im, $font, 4, 4, "deam0n", $white); /* Изписваме deam0n с бял цвят и нашия фонт */
?>


Този урок е прочетем пъти./ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: mitko666
1:57 31-05-2010
Правя всичко както е описано в урока,и картинката просто не се появява.
От: deam0n
10:07 31-05-2010
А GD библиотека има ли на сървъра ти?
1