[music] bbcode за вашия форум
Ето едно модче, което написах по заявка от тази тема:

##############################################################
## Мод Име: Music bbcode tag
## Мод Автор: jooorooo nachev_georgi@abv.bg (joro) http://webjo-bg.com
## МОД Описание:
## МОД Версия: 1.0.0
##
## Ниво на инсталация: Лесно
## Време за инсталация: 10 минути
## Фаилове за редакция: includes/bbcode.php
## templates/subSilver/bbcode.tpl
## posting.php
## language/lang_english/lang_main.php
## templates/subSilver/posting_body.tpl
##############################################################
## За евентуални нови версии на мода, проверете тук: http://web-tourist.net/login/login/statii.php?kategoria=6
##############################################################
## Преди да добавите този МОД на вашия форум, запазете файловете които ще бъдат редактирани
##############################################################

#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
includes/bbcode.php
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
// [img]image_url_here[/img] code..
$text = preg_replace("#\[img\]((http|ftp|https|ftps)://)([^ \?&=\#\"\n\r\t<]*?(\.(jpg|jpeg|gif|png)))\[/img\]#sie", "'[img:$uid]\\1' . str_replace(' ', '%20', '\\3') . '[/img:$uid]'", $text);
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
// [music]mp3_url_here[/music] code..
$text = preg_replace("#\[music\]((http|ftp|https|ftps)://)([^ \?&=\#\"\n\r\t<]*?(\.(mp3)))\[/music\]#si", "[music:$uid]\\1\\3[/music:$uid]", $text);
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
// [email]user@domain.tld[/email] code..
$patterns[] = "#\[email\]([a-z0-9&\-_.]+?@[\w\-]+\.([\w\-\.]+\.)?[\w]+)\[/email\]#si";
$replacements[] = $bbcode_tpl['email'];
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
//[music]mp3_url_here[/music] code..
$patterns[] = "#\[music:$uid\]([^?](?:[^\[]+|\[(?!url))*?)\[/music:$uid\]#i";
$replacements[] = $bbcode_tpl['music'];
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
$bbcode_tpl['email'] = str_replace('{EMAIL}', '\\1', $bbcode_tpl['email']);
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
$bbcode_tpl['music'] = str_replace('{URL}', '\\1', $bbcode_tpl['music']);
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/bbcode.tpl
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
<!-- BEGIN email --><a href="mailto:{EMAIL}">{EMAIL}</a><!-- END email -->
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
<!-- BEGIN music --><object type="application/x-shockwave-flash" data="audio/player.swf" id="audioplayer2" height="24" width="290">
<param name="movie" value="audio/player.swf">
<param name="FlashVars" value="playerID=2&soundFile={URL}">
<param name="quality" value="high">
<param name="menu" value="true">
<param name="wmode" value="transparent">
</object><!-- END music -->
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
posting.php
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
'L_BBCODE_F_HELP' => $lang['bbcode_f_help'],
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
'L_BBCODE_M_HELP' => $lang['bbcode_m_help'],
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
language/your_lang/lang_main.php
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
$lang['bbcode_f_help'] = "Размер на текста: [size=x-small]малък текст[/size]";
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
$lang['bbcode_m_help'] = "Mp3 файл за слушане: [music]http://Линк към видео[/music]";
#
#-----[ Отвори ]------------------------------------------
#
templates/your_templates/posting_body.tpl
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
<select name="addbbcode20" onChange="bbfontstyle('[size=' + this.form.addbbcode20.options[this.form.addbbcode20.selectedIndex].value + ']', '[/size]');this.selectedIndex=0;" onMouseOver="helpline('f')">
#
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
#
<select name="addbbcode22" onChange="bbfontstyle('[size=' + this.form.addbbcode22.options[this.form.addbbcode22.selectedIndex].value + ']', '[/size]');this.selectedIndex=0;" onMouseOver="helpline('f')">
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
<select name="addbbcode18" onChange="bbfontstyle('[color=' + this.form.addbbcode18.options[this.form.addbbcode18.selectedIndex].value + ']', '[/color]');this.selectedIndex=0;" onMouseOver="helpline('s')">
#
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------
#
<select name="addbbcode20" onChange="bbfontstyle('[color=' + this.form.addbbcode20.options[this.form.addbbcode20.selectedIndex].value + ']', '[/color]');this.selectedIndex=0;" onMouseOver="helpline('s')">
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
<td><span class="genmed">
<input type="button" class="button" accesskey="w" name="addbbcode16" value="URL" style="text-decoration: underline; width: 40px" onClick="bbstyle(16)" onMouseOver="helpline('w')" />
</span></td>
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
<td><span class="genmed">
<input type="button" class="button" accesskey="m" name="addbbcode18" value="MUSIC" style="text-decoration: underline; width: 40px" onClick="bbstyle(18)" onMouseOver="helpline('m')" />
</span></td>
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
bbtags = new Array('[b ]','[/b ]','[i ]','[/i ]','[u ]','[/u ]','[quote ]','[/quote ]','[code ]','[/code ]','[list]','[/list]','[list=]','[/list]','[img]','[/img]','[url]','[/url]');
#
#-----[ В този ред намери ]------------------------------------------
#
'[url]','[/url]'
#
#-----[ Веднага след него добави ]------------------------------------------
#
,'[music]','[/music]'
#
#-----[ Намери ]------------------------------------------
#
f_help = "{L_BBCODE_F_HELP}";
#
#-----[ След него добави ]------------------------------------------
#
m_help = "{L_BBCODE_M_HELP}";
#
#-----[ Запишете и затворете всички фаилове ]------------------------------------------
#
# EoM


Свали плеара за мода Този плеар трябва да се намира в главната папка на форума в папка audio. Примерно имате http://site.com/forum, плеара трябва да се намира в http://site.com/forum/audio

Този мод е авторски и забранявам неговото преписване в други сайтове.

Демо на мода може да намерите тук

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: exclusive_boy
22:23 13-09-2009
може ли нов линк към плеара за мода? :)
От: admin
22:25 13-09-2009
Пиши на jooorooo да възстанови файла или да ми прати файла да го кача в туриста.
От: exclusive_boy
23:45 13-09-2009
написах му лс :]
От: jooorooo
13:21 14-09-2009
Линк за плеара http://club4e.com/audio/player.swf
1