Най-лесния метод против ботове
Това според phpbb.com е най-лесния ( и може би най-ефективния ) против спам ботове за phpBB 2.0.x
Това което прави мод-а е да скрива полето за уеб-сайт при регистрация на потребител. Ботовете ( поне тези които до сега съм срещал ) винаги имат попълнено поле за уеб-сайт. Ако форума засече, че е попълнено това невидимо/несъществуващо поле (което човек не може да попълни) не позволява регистрация.
А ето го и мода. Време за инсталация <5 мин. :)#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
includes/usercp_register.php

#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
$unhtml_specialchars_match = array('#>#', '#<#', '#"#', '#&#');
$unhtml_specialchars_replace = array('>', '<', '"', '&');

#
#-----[ ДОБАВЕТЕ СЛЕД ]------------------------------------------
#

if ( $mode == 'editprofile' )
{
$template->assign_block_vars('only_show_notbot', array());
}

#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) )
{
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain next user_id information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$user_id = $row['total'] + 1;

#
#-----[ ДОБАВЕТЕ СЛЕД ]------------------------------------------
#
if( $website != '' )
{
die();
}

#
#-----[ ОТВОРЕТЕ ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_add_body.tpl

#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_WEBSITE}:</span></td>

#
#-----[ ДОБАВЕТЕ ПРЕДИ ]------------------------------------------
#
<!-- BEGIN only_show_notbot -->

#
#-----[ НАМЕРЕТЕ ]------------------------------------------
#
<input type="text" class="post" style="width: 200px" name="website" size="25" maxlength="255" value="{WEBSITE}" />
</td>
</tr>

#
#-----[ ДОБАВЕТЕ СЛЕД ]------------------------------------------
#
<!-- END only_show_notbot -->

#
#-----[ ЗАПИШЕТЕ/ЗАТВОРЕТЕ ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ ]------------------------------------------
#


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: rusi_mc
19:17 03-10-2009
не работи. полето за сайт още стои
От: svilkata12
13:05 22-07-2010
при мен си работи перфектт(но
1