Лента за гласуване на всеки 24 часа.
В този урок ще ви покажа как да пригодите този код към вашия phpbb 2 форум.

За да работи коректно е нужно да качите файловете от този архив в директорията на вашия форум.
Настройките за вашата лента се намират в vote_config.php, отворете го и го редактирайте по ваш вкус.

## Мод: Лента за гласуване на всеки 24 часа
## Версия: 1.0
## Автор: devent
## Време за инсталация: 10 мунути
## Файлове за промяна: 3
## - includes/page_header.php
## - templates/subsilver/overall_header.tpl
## - language/lang_*/lang_main.php
## Файлове за добавяне: 3
## - config_vote.php
## - vote.php
## - del.php
## !!> Отворете config_vote.php и променете настройките какво ви харесва.
## Качете файловете и вече сме готови да пристъпим към прилагането му във вашия форум :)
##
## ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ПРОМЕНИТЕ НЕЩО НАПРАВЕТЕ РЕЗЕРВНИ КОПИЯ НА ФАЙЛОВЕТЕ, КОИТО ЩЕ ПРОМЕНЯТЕ !!!!!!!!


#--[ SQL ]--
CREATE TABLE `phpbb_vote` (
`ip` varchar(16) default NULL,
`ctime` varchar(10) default NULL
) ENGINE=MyISAM;

#--[ Отворете includes/page_header.php ]--
#--[ Намерете ]--
$template->set_filenames(array(
'overall_header' => ( empty($gen_simple_header) ) ? 'overall_header.tpl' : 'simple_header.tpl')
);
#
#--[ СЛЕД него добавете ]--
//
// Код за гласуване
//
include("vote_config.php");
$sqlquery = mysql_query("SELECT ctime FROM phpbb_vote WHERE ip='$ip'");
if($dev = mysql_fetch_array($sqlquery)) {
$calc = $dev['ctime'] + $vtime;
if ($calc < $time) { $votecode = $textvote; }
else { $votecode = ""; }
}
else { $votecode = $textvote; }
#
#--[ Намерете ]--
#
'PRIVATE_MESSAGE_NEW_FLAG' => $s_privmsg_new,
#
#--[ ПОД него добавете ]--
'VOTECODE' => $votecode,
#
#--[ Отворете language/lang_bulg/lang_main.php ]--
#--[ Намерете ]--
//
// That's all Folks!
// -------------------------------------------------
#--[ НАД него добавете ]--
$lang['votecode'] = "Натиснете тук за да гласувате за сайта! така ще скриете тази досадна лента";
#
#--[ Оторете templates/subsilver/overall_header.tpl ]--
#--[ Намерете ]--
<a name="top"></a>
#
#--[ НАД него добавете ]--
{VOTECODE}
#
#--[ ЗАТВОРЕТЕ И ЗАПИШЕТЕ ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ ]--

# That's all Folks! ;pp

От време на време стартирайте del.php, който ще изтрие ненужните записи от ДБ-то ;)

== demo ==

Ако имате някакви въпроси ме търсете в IRC, Skype или форума на WT, защотото рядко гледам уроците :)

Този мод, макар и лесен е писан специално за web-tourist.net! забранявам преписването му в други сайтове!


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /