Задаване на външен линк чрез AS3.0
Тъй като не намерих подобен урок и често има такива запитвания реших да напиша един урок.
Урокът е прост и лесен.
Проблемът : Искате при натискане на някой банер да се отива към желания сайт.
Решение : Използвайте функцията navigateToUrl, която се намира в flash.net пакета.


public function navigateToURL(request:URLRequest, window:String = null):void


Малко обяснения :

1.Параметрите
1.1 request:URLRequest --> тук въвеждате URLRequesta към желания сайт.Възможни са два начина :

var url:URLRequest = new URLRequest('www.web-tourist.net');
navigateToUrl(url);


navigateToURL(new URLRequest('www.web-tourist.net'));


1.2 window:String --> пълен еквивалент на <img target="_blank/другите" />
navigateToURL(new URLRequest('www.web-tourist.net'),"_blank")


2.Примерен код

При натискане на бутон, който е кръстен button да отива на сайт.


import flash.events.MouseEvent
import flash.net.navigateToURL;

button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickEventHandler)

function clickEventHandler(event:MouseEvent) {
navigateToURLl(new URLRequest('www.web-tourist.net'), "_blank");
}

Това е всичко ;)
Demo - http://flex3.hit.bg/photoViewingApp.html.
Ако искате го пробвайте.Натиснете бутон клик и ще ви пренасочи към kamelot-in-bulgaria.hit.bg.
Просто нямам друго демо под ръка.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /