Анкети + админ панел
Здравейте,

знам, че има доста уроци за анкети, но реших да напиша и аз един :)
Това е повече като код, отколкото урок, но в кода има доста пояснения кое за какво е :)

Сега нека започваме с анкетата.

Първото нещо, което Ви трябва е SQL структрурата на БД.
Ето я и нея:
CREATE TABLE `poll` (
`id` int(10) NOT NULL auto_increment,
`vapros` varchar(250) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL default '',
`podrejdane` int(1) NOT NULL default '1',
`status` int(1) NOT NULL default '1',
PRIMARY KEY (`id`)
);

CREATE TABLE `otgovori` (
`id` int(10) NOT NULL auto_increment,
`id_poll` int(10) NOT NULL,
`otgovor` varchar(250) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL default '',
`broi` int(5) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`)
);

CREATE TABLE `ips` (
`id` int(10) NOT NULL,
`ip` varchar(25) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL default ''
);


След като сте създали BD и сте създали таблицата следва да създаден файла за връзка с BD.
Него ще го кръстим config_poll.php
Ето го и него:
<?php
$host="localhost";
$dbusername="root";
$dbpassword="";
$db="poll";
$db_conn = mysql_connect("$host", "$dbusername", "$dbpassword")
or die("Не мога да се свържа с BD!");
$conn=mysql_select_db("$db", $db_conn) or die("Не мога да се свържа с BD!");
$chars = "SET NAMES cp1251";
mysql_query($chars);

$pass_admin = "123";
?>

Така мисля, че Ви е ясно как да го попълните.
Само долу където е променливата $pass_admin променете 123 на паролата, с която желаете да влизате в админ панела.


Нека сега продължим с кода.
Създавате си един файл function_poll.php
В него сложете следният код:
<?php
function poll($promenliva) { // създаваме функция
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
include("config_poll.php"); // добавяме файла за връзка с BD
if (isset($promenliva) && is_numeric($promenliva)) { // проверяваме дали сме задали стойност на функцията и ако сме задали дали е число
$poll_here = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM poll WHERE id = '$promenliva' LIMIT 1")); // взимаме дадената анкета
if ($poll_here > 0) { // ако анкетата съществува нея ще изкарваме в страницата
$poll_query = mysql_query("SELECT * FROM poll WHERE id = '$promenliva' LIMIT 1");
$poll = mysql_fetch_array($poll_query);
$poll_broi = mysql_num_rows($poll_query);
} else { // ако не съществува ще изкараме най-новата добавена анкета
$poll_query = mysql_query("SELECT * FROM poll ORDER BY id DESC LIMIT 1");
$poll = mysql_fetch_array($poll_query);
$poll_broi = mysql_num_rows($poll_query);
}
} else { // ако не сме избрали точно дадена анкета ще вземеме последната добавена
$poll_query = mysql_query("SELECT * FROM poll ORDER BY id DESC LIMIT 1");
$poll = mysql_fetch_array($poll_query);
$poll_broi = mysql_num_rows($poll_query);
}

if ($poll_broi > 0) { // ако изобщо съществува анкета
if ($poll['status'] == 1) { // проверяваме дали сме включили анкетата
$dali_si_glasuval = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM ips WHERE ip = '$ip' AND id = '".$poll['id']."'"));
if ($dali_si_glasuval == 0) { // проверяваме дали потребителя е гласувал. Ако не е му позволяваме да гласува
if (isset($_POST['submit']) && isset($_POST['vote']) && is_numeric($_POST['vote'])) { // малко защити :P
$vote = $_POST['vote'];
$dali_taq_anketa = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id = '$vote' LIMIT 1"));
if ($dali_taq_anketa['id_poll'] == $poll['id']) { // проверяваме дали отговора е точно към тази анкета
mysql_query("UPDATE otgovori SET broi = broi + 1 WHERE id = '$vote' LIMIT 1");
mysql_query("INSERT INTO ips (id,ip) VALUES ('".$poll['id']."','$ip')");

if ($poll['podrejdane'] == 1) { $order_by = "ORDER BY id ASC"; } // ако е избран тип стандартно подреждане
elseif ($poll['podrejdane'] == 2) { $order_by = "ORDER BY broi DESC"; } // ако е избран тип подреждане по гласове

$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' $order_by");
$query = mysql_query("SELECT SUM(broi) as kolko FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' GROUP BY id_poll");
$votes = mysql_fetch_array($query);
$votes = $votes['kolko'];
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<table border="0">
<?php
// изкарваме резултатите от анкетата
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) {
$procent = $row_otgovori['broi'] * (100/$votes); // смятаме процентите
$procent = round($procent); // закръгляме ги
?>
<tr><td><?=$row_otgovori['otgovor']?></td><td><img src="bar_left.bmp" height="9" border="0"><img src="vote.bmp" width="<?=$procent?>" height="9" border="0"><img src="bar_right.bmp" height="9" border="0"></td><td>Гласове: <?=$row_otgovori['broi']?> (<?=$procent?>%)</td></tr>
<?php
}
?>
</table><br>
Общо гласове: <b><?=$votes?></b>
<?php
}
} else {
$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' ORDER BY id ASC");
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<form action="" method="post">
<?php
// тук извеждаме формата за гласуване с възможните отговори
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) { ?>
<input type="radio" name="vote" value="<?=$row_otgovori['id']?>"> <?=$row_otgovori['otgovor']?><br>
<?php } ?>
<input type="submit" name="submit" value="Гласувай">
</form>
<?php
}
} else { // ако е гласувал му извеждаме резултатите
if ($poll['podrejdane'] == 1) { $order_by = "ORDER BY id ASC"; } // ако е избран тип стандартно подреждане
elseif ($poll['podrejdane'] == 2) { $order_by = "ORDER BY broi DESC"; } // ако е избран тип подреждане по гласове

$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' $order_by");
$query = mysql_query("SELECT SUM(broi) as kolko FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' GROUP BY id_poll");
$votes = mysql_fetch_array($query);
$votes = $votes['kolko'];
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<table border="0">
<?php
// изкарваме резултатите от анкетата
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) {
$procent = $row_otgovori['broi'] * (100/$votes); // смятаме процентите
$procent = round($procent); // закръгляме ги
?>
<tr><td><?=$row_otgovori['otgovor']?></td><td><img src="bar_left.bmp" height="9" border="0"><img src="vote.bmp" width="<?=$procent?>" height="9" border="0"><img src="bar_right.bmp" height="9" border="0"></td><td>Гласове: <?=$row_otgovori['broi']?> (<?=$procent?>%)</td></tr>
<?php
}
?>
</table><br>
Общо гласове: <b><?=$votes?></b>
<?php
}
} else { // ако е изключена ще показваме само резултатите без да даваме право да гласуват
if ($poll['podrejdane'] == 1) { $order_by = "ORDER BY id ASC"; } // ако е избран тип стандартно подреждане
elseif ($poll['podrejdane'] == 2) { $order_by = "ORDER BY broi DESC"; } // ако е избран тип подреждане по гласове

$query_otgovori = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' $order_by");
$query = mysql_query("SELECT SUM(broi) as kolko FROM otgovori WHERE id_poll = '".$poll['id']."' GROUP BY id_poll");
$votes = mysql_fetch_array($query);
$votes = $votes['kolko'];
?>
<b><?=$poll['vapros']?></b><br><br>
<table border="0">
<?php
// изкарваме резултатите от анкетата
while ($row_otgovori = mysql_fetch_array($query_otgovori)) {
$procent = $row_otgovori['broi'] * (100/$votes); // смятаме процентите
$procent = round($procent); // закръгляме ги
?>
<tr><td><?=$row_otgovori['otgovor']?></td><td><img src="bar_left.bmp" height="9" border="0"><img src="vote.bmp" width="<?=$procent?>" height="9" border="0"><img src="bar_right.bmp" height="9" border="0"></td><td>Гласове: <?=$row_otgovori['broi']?> (<?=$procent?>%)</td></tr>
<?php
}
?>
</table><br>
Общо гласове: <b><?=$votes?></b>
<?php
}
} else {
echo "Няма такава анкета или все още няма добавени анкети!"; // изкарваме съобщение, че няма такава анкета или изобщо не сме добавили
}
}
?>

Този код може да не го закачате. Разбира се ако желаете да променяте нещо може да го направите стига да знаете как :)


Сега следва и админ панела.
Създайте си файл admin.php(може да не е с това име, а както си решите Вие)
В него сложете следният код:
<?php
session_start();
include("config_poll.php");
$admin = $HTTP_SESSION_VARS['admin'];
if (isset($HTTP_SESSION_VARS['admin']) && $admin == 1) {
echo "<a href=\"?page=add\">Добави анкета</a><br><br>";
$page = $_GET['page'];
if ($page == "edit" && isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']))
{
$id = $_GET['id'];
$query_poll_exzit = mysql_query("SELECT * FROM poll WHERE id = '$id' LIMIT 1");
$dali_poll_exzit = mysql_num_rows($query_poll_exzit);
if ($dali_poll_exzit > 0) {
if (isset($_POST['submit'])) {
if ($_POST['vapros_edit'] != NULL && ($_POST['podrejdane_edit'] == 1 || $_POST['podrejdane_edit'] == 2) && ($_POST['off_poll'] == 0 || $_POST['off_poll'] == 1)) {
mysql_query("UPDATE poll SET vapros = '".$_POST['vapros_edit']."',podrejdane = '".$_POST['podrejdane_edit']."',status = '".$_POST['off_poll']."' WHERE id = '$id' LIMIT 1");

$query_otgovorite = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '$id' ORDER BY id ASC");
while ($otgovorite = mysql_fetch_array($query_otgovorite)) {
$idtoo = $otgovorite['id'];
mysql_query("UPDATE otgovori SET otgovor = '".$_POST["otgovor_$idtoo"]."' WHERE id = '".$otgovorite['id']."'");
}
echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"3;URL=?\" >";
echo "<b>Анкетата е редактирана успешно!</b>";
}
} else {
$poll_exzit = mysql_fetch_array($query_poll_exzit);
$query_otgovorite = mysql_query("SELECT * FROM otgovori WHERE id_poll = '$id' ORDER BY id ASC");
?>
<form action="" method="post">
Въпрос: <input type="text" name="vapros_edit" value="<?=$poll_exzit['vapros']?>" size="50"><br><br>
<?php
$nomer = 1;
while ($otgovorite = mysql_fetch_array($query_otgovorite)) {
?>
Отговор <?=$nomer?>: <input type="text" name="otgovor_<?=$otgovorite['id']?>" value="<?=$otgovorite['otgovor']?>" size="50"><br>
<?php
$nomer++;
}
?><br>
Подреждане: <select name="podrejdane_edit">
<option value="1"<?php if ($poll_exzit['podrejdane'] == 1) { echo " selected=\"selected\""; } ?>>Стандартно</option>
<option value="2"<?php if ($poll_exzit['podrejdane'] == 2) { echo " selected=\"selected\""; } ?>>Брой отговори</option>
</select><br>
Изключване на гласуването: <select name="off_poll">
<option value="1"<?php if ($poll_exzit['status'] == 1) { echo " selected=\"selected\""; } ?>>Не</option>
<option value="0"<?php if ($poll_exzit['status'] == 0) { echo " selected=\"selected\""; } ?>>Да</option>
</select><br>
<input type="submit" name="submit" value="Редактирай">
</form>
<?php
}
} else {
echo "Не съществува такава анкета!";
}
?>
<?php
}
elseif ($page == "add")
{
if (isset($_POST['submit'])) {
$kolko_otgovora = 0;
for ($i=1;$i<=15;$i++) {
$otgovor4e = trim($_POST["otgovor_$i"]);
if ($otgovor4e != NULL) {
$otgovorite[] = $otgovor4e;
$kolko_otgovora++;
}
}

if ($kolko_otgovora >= 2 && $_POST['vapros'] != NULL && ($_POST['podrejdane'] == 1 || $_POST['podrejdane'] == 2)) {
$kolko_otgovori = count($otgovorite);
mysql_query("INSERT INTO poll (vapros,podrejdane) VALUES ('".$_POST['vapros']."','".$_POST['podrejdane']."')");

$posleden_id = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM poll ORDER BY id DESC LIMIT 1"));
$posleden_id = $posleden_id['id'];
for ($no=0;$no<$kolko_otgovori;$no++) {
if ($otgovorite[$no] != NULL) {
mysql_query("INSERT INTO otgovori (id_poll,otgovor) VALUES ('$posleden_id','$otgovorite[$no]')");
}
}
echo "<b>Анкетата е успешно създадена!</b>";
echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"3;URL=?\" >";
} else { echo "Не сте въвели въпрос или не сте въвели най-малко 2 отговора!"; }

} else {
?>
<form action="" method="post">
Въпрос: <input type="text" name="vapros" size="50"><br><br>
<?php
for ($i=1;$i<=15;$i++) {
?>
Отговор <?=$i?>: <input type="text" name="otgovor_<?=$i?>" size="50"><br>
<?php
}
?>
<br>
Подреждане: <select name="podrejdane">
<option value="1">Стандартно</option>
<option value="2">Брой отговори</option>
</select><br>
<input type="submit" name="submit" value="Създай">
</form>
<?php
}
}
elseif ($page == "dell" && isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']))
{
$id = $_GET['id'];
mysql_query("DELETE FROM poll WHERE id = '$id'");
mysql_query("DELETE FROM otgovori WHERE id_poll = '$id'");
mysql_query("DELETE FROM ips WHERE id = '$id'");
echo "Анкетата е успешно изтрита!";
echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"3;URL=?\" >";
}
else
{
$query_polls = mysql_query("SELECT * FROM poll ORDER BY id DESC");
?>
<table border="1">
<tr><td><b>ID:</b></td><td><b>Анкета</b></td><td><b>Опции</b></td></tr>
<?php
while ($polls = mysql_fetch_array($query_polls)) {
?>
<tr><td><?=$polls['id']?></td><td><?=$polls['vapros']?></td><td>[<a href="?page=edit&id=<?=$polls['id']?>">Редактирай</a>] [<a href="?page=dell&id=<?=$polls['id']?>">Изтрий</a>]</td></tr>
<?php
}
?>
</table>
<?php
}
if ($page == "logout") { $HTTP_SESSION_VARS['admin'] = 0; echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"1;URL=?\" >"; }
echo "<br><br><a href=\"?page=logout\">Изход</a>";
} else {
if (isset($_POST['submit']) && $_POST['pass_admin'] == $pass_admin) {
$HTTP_SESSION_VARS['admin'] = 1;
echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"1;URL=?\" >";
} else {
?>
<form action="" method="post">
Парола: <input type="password" name="pass_admin" size="10">
<input type="submit" name="submit" value="Влез">
</form>
<?php
}
}
?>И след като ги имате тези файлове. Може да влезнете в админ панела и да създадете анкета.
Сега ето как може да добавите анкетата в страницата, която си пожелаете.

Примерно искате да добавите анкета в страницата index.php
Добавяте някаде най-отгоре във файла следният код:
<?php include("function_poll.php"); ?>
Така ще include функцията с анкетите :)

Сега е най-лесното. Там където искате да поставите анкетата просто трябва да сложите следният код:
<?php @poll(); ?>


Така автоматично ще се появи последната от вас създадена анкета в админ панела.
Ако желаете примерно в друга страница да поставите точно определена анкета.
Трябва да поставите този код:
<?php @poll(1); ?>


Както виждате между скобите сме сложили 1.
Какво точно прави тя. Това е ID на самата анкета. Примерно искате да поставите точно дадена анкета.
Влизате в admin панела. Виждате ID-то и и после между скобите в кодчето по-горе слагате ID на анкетата и тя ще се появи :)

Това е всичко. Надявам се кода да Ви е харесал :P


Ето ви и 3-те картинки от урока:
http://tapotiichici.hit.bg/bar_left.bmp
http://tapotiichici.hit.bg/bar_right.bmp
http://tapotiichici.hit.bg/vote.bmp

Сложте ги и 3-те в папката, в която са файловете!


Кода е авторски и забранявам преписването му в други сайтове без мое съгласие или съгласието на админа!
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: natoni
10:55 06-10-2009
Много благодаря! 10х за кода.
От: IMBA
17:47 09-10-2009
Не мога да вляза в админ панела ?!
От: kriss
15:34 11-10-2009
а как да запиша първия файл т.е. базата данни
root.sql или как ??
От: HunteR
15:50 11-10-2009
Няма нужда да го записваш. Можеш директно да си импортнеш информацията в phpMyAdmin-a :)
От: kriss
16:15 11-10-2009
пффф
тоз PhpMyAdmin изобщо не го разбирам.... :@:@:@
няма ли начин да стане без PhpMyAdmin??
От: HunteR
16:16 11-10-2009
Еми знаеш ли си User-a и Pass-а за MySQL?
Имаш ли създадена база данни?
От: ilkoto24
18:05 05-12-2009
Какво да кажа освен, че е Супер!
От: SeCuRiTy
22:51 09-01-2010
Демо : http://test2.gamerbg.eu/ :)
Отстрани ще видите анкетка ... Админ панела работи анкетата работи... Коментари като : Админ панела не работи , неми показва анкетите и тем подобни значи че вие грешите... А не кодовете.
Благодаря на автора за урока.
От: PHP_Masters
15:59 13-03-2010
Не ме пуска в админпанела
От: ChoravNqK
21:50 14-03-2010
Как да го направя да ми отваря в индекс-а кат съм с обикновенна html страница
От: IzKuFeLiQqQqQ
23:15 14-09-2010
@ChoravNqK за да бачка анкетата направи разширението на страницата php !!!
От: ReD_z0n3
12:08 19-11-2010
Бачка без отказно :)
От: jaffy
9:05 02-12-2010
Добре на едни им работи на други не.. мене понеже не ми трябва логина и го премахнах.. обаче на мен пък ми дава проблем с добавянето на анкетата.. седа и се пуля от колко време вече и не мога да разбера защо дава грешка ,че не съм писал въпрос или не съм добавил повече от 2 отговора (а те са 5) ..
От: varnaweb
22:41 31-01-2011
По повод безплатно създаване на анкети виж www.webanketi.com

Много лесен за работа, за по малко от минута е готова анкетата, без регистрация, всичко е на български.
От: admin
16:51 01-02-2011
Също и http://polls.bg
1