Движещо се меню
Ще ви покажа едно много готино меню което
видях и извлякох от една тема за wordpress - "wpcandy"

Започваме с JS няма да го давам като файл , защото все някога ще се изгуби
и урока няма да е полезен на никой.. Smile

И така. Правите нов файл scrollovers.js

Ето и кода за него

/******************************************************************

S C R O L L O V E R S
---------------------
Written by Steffan Luczyn - July 2007
www.scrollovers.com

May be used for personal and business use, but may
never be sold or used in a product that is not
free without my consent.

*******************************************************************/

var scrollovers_TypeName = 'scrollover';
var scrollovers_StartScrollLocation = 0;
var scrollovers_EndScrollLocationTrim = 0;
var scrollovers_ScrollSpeed = 2;
var scrollovers_ScrollDownOnMouseOver = true;


var scrollovers_ElementsInFocus = new Array();

function scrollovers_Init(){
/* DEFAULT TRIM SETTINGS */
scrollovers_StartScrollLocation = 0;
scrollovers_EndScrollLocationTrim = -1;

if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("safari")!=-1){
/* SAFARI TRIM SETTINGS */
scrollovers_StartScrollLocation = 0;
scrollovers_EndScrollLocationTrim = -1;
}else if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("opera")!=-1){
/* OPERA TRIM SETTINGS */
scrollovers_StartScrollLocation = 0;
scrollovers_EndScrollLocationTrim = -1;
}

var aTmp = document.getElementsByTagName('a');
var aLinks = new Array();
for(i=0;i<aTmp.length;i++){
if(scrollovers_TypeName == '' || aTmp[i].getAttribute('type') == scrollovers_TypeName){
aLinks.push(aTmp[i]);
}
}
aTmp = null;

for(i=0;i<aLinks.length;i++){
var sElemId = 'scrollover_'+i;
var sExistingHTML = aLinks[i].innerHTML;
var iWidth = parseInt(aLinks[i].scrollWidth)+1;
var sHtml = '';
aLinks[i].style.textDecoration = 'none';

sHtml += '<span style="display:block; cursor:pointer; cursor:hand; height:1em; position:relative; overflow:visible; width:'+iWidth+'px; margin-top:-0.2em;">';
sHtml += '<span style="display:block; position:absolute; overflow:hidden; height:1.3em; width:'+iWidth+'px; margin-bottom:-0.3em;">';
sHtml += '<span style="display:block; margin-top:-0.1em; position:absolute; width:'+iWidth+'px;" class="scrollover_Nudge">';
sHtml += '<em id="'+sElemId+'" style="display:block; line-height:1.4em; position:absolute; top:'+scrollovers_StartScrollLocation+'px; font-style:normal;">'+sExistingHTML+' '+sExistingHTML+'</em>';
sHtml += '</span>';
sHtml += '</span>';
sHtml += '</span>';

var sOriginalText = aLinks[i].innerText;
aLinks[i].innerHTML = '';
var oScrollover = document.createElement('fieldset');
oScrollover.style.border = 'none';
oScrollover.style.lineHeight = '1em';
oScrollover.style.width = iWidth;
oScrollover.style.textAlign = 'left';
oScrollover.style.display = 'inline';
oScrollover.style.margin = '0';
oScrollover.style.padding = '0';
oScrollover.innerHTML = sHtml;

aLinks[i].appendChild(oScrollover);

var oTag = document.getElementById(sElemId);

var oElement = new Element(sElemId, oTag);
scrollovers_ElementsInFocus.push(oElement);
oTag.elementObject = oElement;
oTag.onmouseover = scrollovers_MouseOver;
oTag.onmouseout = scrollovers_MouseOut;

if(scrollovers_ScrollDownOnMouseOver){
oTag.style.top = (oElement.ScrollHeight*-1)+scrollovers_EndScrollLocationTrim+'px';
}
}
}
function scrollovers_MouseOver(oEvent){
var oSender = null;
if(window.event){
oSender = window.event.srcElement;
}else{
oSender = oEvent.target;
}

scrollovers_ElementsInFocus.getById(oSender.elementObject.Id).MouseIsOver = true;
if(scrollovers_ScrollDownOnMouseOver){
setTimeout('scrollovers_RollDown(\''+oSender.elementObject.Id+'\')', 100);
}else{
setTimeout('scrollovers_RollUp(\''+oSender.elementObject.Id+'\')', 100);
}
}
function scrollovers_MouseOut(oEvent){
var oSender = null;
if(window.event){
oSender = window.event.srcElement;
}else{
oSender = oEvent.target;
}
oSender.elementObject.MouseIsOver = false;
if(scrollovers_ScrollDownOnMouseOver){
setTimeout('scrollovers_RollUp(\''+oSender.elementObject.Id+'\')', 100);
}else{
setTimeout('scrollovers_RollDown(\''+oSender.elementObject.Id+'\')', 100);
}
}
function scrollovers_RollUp(sIdToRoll){
var oElementToRoll = scrollovers_ElementsInFocus.getById(sIdToRoll);
if(scrollovers_ScrollDownOnMouseOver){
if(oElementToRoll.MouseIsOver){return;}
}else{
if(!oElementToRoll.MouseIsOver){return;}
}
if(oElementToRoll.ScrollLocation+scrollovers_ScrollSpeed < oElementToRoll.ScrollHeight){
oElementToRoll.ScrollLocation += scrollovers_ScrollSpeed;
oElementToRoll.TagRef.style.top = oElementToRoll.ScrollLocation*-1+'px';
setTimeout('scrollovers_RollUp(\''+sIdToRoll+'\')', 10);
}else{
oElementToRoll.ScrollLocation = oElementToRoll.ScrollHeight;
oElementToRoll.TagRef.style.top = (oElementToRoll.ScrollHeight*-1)+scrollovers_EndScrollLocationTrim+'px';
}
}
function scrollovers_RollDown(sIdToRoll){
var oElementToRoll = scrollovers_ElementsInFocus.getById(sIdToRoll);
if(scrollovers_ScrollDownOnMouseOver){
if(!oElementToRoll.MouseIsOver){return;}
}else{
if(oElementToRoll.MouseIsOver){return;}
}
if(oElementToRoll.ScrollLocation-scrollovers_ScrollSpeed > scrollovers_StartScrollLocation){
oElementToRoll.ScrollLocation -= scrollovers_ScrollSpeed;
oElementToRoll.TagRef.style.top = oElementToRoll.ScrollLocation*-1+'px';
setTimeout('scrollovers_RollDown(\''+sIdToRoll+'\')', 10);
}else{
oElementToRoll.ScrollLocation = scrollovers_StartScrollLocation;
oElementToRoll.TagRef.style.top = scrollovers_StartScrollLocation+'px';
}
}

function Element(sId, oObject){
this.Id = sId;
this.TagRef = oObject;
this.ScrollHeight = parseInt(this.TagRef.scrollHeight)/2-1;
this.ScrollLocation = (scrollovers_ScrollDownOnMouseOver?this.ScrollHeight:0);
this.MouseIsOver = false;
}
Array.prototype.getById = function(sId){
for(i=0;i<this.length;i++){
if(this[i].Id == sId){
return this[i];
}
}
return null;
};
Array.prototype.getIndexById = function(sId){
for(i=0;i<this.length;i++){
if(this[i].Id == sId){
return i;
}
}
return null;
};

window.onload = scrollovers_Init;

var t;
function top() {
if (document.body.scrollTop!=0 || document.documentElement.scrollTop!=0){
window.scrollBy(0,-40);
t=setTimeout('top()',10);
}
else clearTimeout(t);
}Нека продължим с CSS-a :)

ul.nav {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
}

ul.nav li {
float: left;
}

ul.nav li a {

float: left;
margin-left: 20px;
margin-top: 16px;
text-decoration: none;
color: #FFFFFF;
}

/* Scrollover Styling */

ul.nav a.scrollover {
color: #FFFFFF;
margin-top: 16px;
}

ul.nav a.scrollover em:first-line {
color: #228aff;
margin-top: 16px;
}Ето и HTML кода

<ul class="nav">
<li><a href="#" class="scrollover" type="scrollover">меню1</a></li>
<li><a href="#" class="scrollover" type="scrollover">меню2</a></li>
<li><a href="#" class="scrollover" type="scrollover">меню3</a></li>
</ul>


И да не забравите да сложите това между <head></head> на вашата страница Smile

<script type="text/javascript" src="scrollovers.js"></script>


Демото е тук - http://wtdebian.hit.bg/menu.html

Успех Smile
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: nepoznatia
10:33 24-09-2010
Ами картинката?
От: nepoznatia
10:40 24-09-2010
Намерих я, но можеше и да я напишеш ;). http://wtdebian.hit.bg/fon.jpg
От: crazzybg
17:58 28-05-2012
радващо размазващо е :) неми върши работа но е яко само шрифта ако се промени на някой друг ще пръсне още но това все пак е уроче :)

+ от мен :)
1