301 Пренасочване
Здравейте , тук ще си поговорим малко повече за видовете пренасочване , т.е как да пренасочим страницата си с .htaccess или кода да е в самия файл и т.н.

Пренасочване на ColdFusion

<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www.web-tourist.net ">


Пренасочване с PHP

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.web-tourist.net " );
?>


Пренасочване с ASP


<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location", " http://www.web-tourist.net"
>Пренасочване с ASP .NET

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.web-tourist.net");
}
</script>


Пренасочване с .htaccess от едно към друго домейн имеOptions +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.web-tourist.net/$1 [R=301,L]


Пренасочване с .htaccess ( WWW.)

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^web-tourist.net [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domain.com/$1 [r=301,nc]Това е , дано урока ви е полезен за някой от вас , демо мисля че не е нужно .

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: Dodo1987
1:18 29-01-2010
Нямаше да е лошо да се спомене и източника, а доколкото знам е забранено копирането на уроци от български сайтове.
Източника мисля че е: http://www.varnaweb.bg/useful.php?id=prenasochvane_301_redirect
1