Логин прозорец с jQuery
Здравейте в този урок ще ви покажа как да си направите логин прозорец от цъкане на линк с jQuery : http://mp3-store.freehostia.com/news-system/login

(1) Създаваме си нов документ с име "index.php" и вкарваме следния код:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Логин прозорец с jQuery [by stoqnski]</title>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1251' />


- тук няма нищо за обесняване ... , но все пак ако има нещо неясно погледнете началните уроци за хтмл


(2) Вкарваме последната версия на jQuery в документа и скрипта , който ще изпълнява функцията :<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.pack.js"></script>
<script>

$(document).ready(function() {

$('a[name=modal]').click(function(e) {
e.preventDefault();

var id = $(this).attr('href');

var maskHeight = $(document).height();
var maskWidth = $(window).width();

$('#mask').css({'width':maskWidth,'height':maskHeight});

$('#mask').fadeIn(1000);
$('#mask').fadeTo("slow",0.8);

var winH = $(window).height();
var winW = $(window).width();

$(id).css('top', winH/2-$(id).height()/2);
$(id).css('left', winW/2-$(id).width()/2);

$(id).fadeIn(2000);

});

$('.window .close').click(function (e) {
e.preventDefault();

$('#mask').hide();
$('.window').hide();
});

$('#mask').click(function () {
$(this).hide();
$('.window').hide();
});

});

</script>


Обяснение :

$('a[name=modal]').click(function(e) {

- избираме всички "а" тагове с име равно на " modal"

e.preventDefault();

- показваме дефаут функция

var id = $(this).attr('href');

- взимаме "а" тага

var maskHeight = $(document).height();
var maskWidth = $(window).width();

- взимаме височината и ширината на екрана

$('#mask').css({'width':maskWidth,'height':maskHeight});

- след като са взети са ни необходими за "маскиране" (затъмняване) на целия екран

$('#mask').fadeIn(1000);
$('#mask').fadeTo("slow",0.8);

- ефекта на прехода , урок за fadeIn ефекта потърсете в jquery.com

var winH = $(window).height();
var winW = $(window).width();

- взимаме височината и ширината на прозореца

$(id).css('top', winH/2-$(id).height()/2);
$(id).css('left', winW/2-$(id).width()/2);

- центрираме прозорчето

$('.window .close').click(function (e) {

- ако изход бутона е кликнат

e.preventDefault();

$('#mask').hide();
$('.window').hide();
});

- скриваме прозореца

$('#mask').click(function () {
$(this).hide();
$('.window').hide();
});

- ако "маската" е кликната

(3) Това беше по javascript-а сега вкарваме малко стил :


<style>
body {
font-family:verdana;
font-size:15px;
}

a {color:#333; text-decoration:none}
a:hover {color:#ccc; text-decoration:none}

#mask {
position:absolute;
left:0;
top:0;
z-index:9000;
background-color:#000;
display:none;
}

#boxes .window {
position:absolute;
left:0;
top:0;
width:440px;
height:200px;
display:none;
z-index:9999;
padding:20px;
}

#boxes #dialog {
width:375px;
height:203px;
padding:10px;
background-color:#ffffff;
}

#boxes #dialog1 {
width:375px;
height:203px;
}

#dialog1 .d-header {
background:url(images/login-header.png) no-repeat 0 0 transparent;
width:375px;
height:150px;
}

#dialog1 .d-header input {
position:relative;
top:60px;
left:100px;
border:2px solid #EB0873;
height:22px;
width:200px;
font-size:15px;
padding:5px;
margin-top:4px;
}

#dialog1 .d-blank {
float:left;
background:url(images/login-blank.png) no-repeat 0 0 transparent;
width:267px;
height:53px;
}

#dialog1 .d-login {
float:left;
width:108px;
height:53px;
}

</style>
</head>


(4) А сега хтмл кода :


<body>

<ul>
<li><a href="#dialog1" name="modal">Вход към админ панела -></a></li>
</ul>


<div id="boxes">
<div id="dialog1" class="window">
<div class="d-header">
<form action="index.php" >
<input type="text" value="Потребител" onclick="this.value=''"/><br/>
<input type="password" value="Парола" onclick="this.value=''"/>
</div>
<div class="d-blank"></div>
<div class="d-login">
<input type="image" alt="Login" title="Вход" src="images/login-button.png"/></form></div>
</div>
<div id="mask"></div>
</div></body>
</html>
(5) Забележки:

#mask {
position:absolute;
left:0;
top:0;
z-index:9000;
background-color:#000;
display:none;
}

<div id="mask"></div>
</div>

*служи за затъмняване на екрана - не го променяйте !


(6) Ето готовият index.php :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Логин прозорец с jQuery [ by stoqnski ] </title>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1251' />
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.pack.js"></script>
<script>

$(document).ready(function() {
$('a[name=modal]').click(function(e) {
e.preventDefault();
var id = $(this).attr('href');
var maskHeight = $(document).height();
var maskWidth = $(window).width();
$('#mask').css({'width':maskWidth,'height':maskHeight});
$('#mask').fadeIn(1000);
$('#mask').fadeTo("slow",0.8);
var winH = $(window).height();
var winW = $(window).width();
$(id).css('top', winH/2-$(id).height()/2);
$(id).css('left', winW/2-$(id).width()/2);
$(id).fadeIn(2000);
});
$('.window .close').click(function (e) {
e.preventDefault();
$('#mask').hide();
$('.window').hide();
});
$('#mask').click(function () {
$(this).hide();
$('.window').hide();
});
});
</script>
<style>
body {
font-family:verdana;
font-size:15px;
}

a {color:#333; text-decoration:none}
a:hover {color:#ccc; text-decoration:none}

#mask {
position:absolute;
left:0;
top:0;
z-index:9000;
background-color:#000;
display:none;
}

#boxes .window {
position:absolute;
left:0;
top:0;
width:440px;
height:200px;
display:none;
z-index:9999;
padding:20px;
}

#boxes #dialog {
width:375px;
height:203px;
padding:10px;
background-color:#ffffff;
}

#boxes #dialog1 {
width:375px;
height:203px;
}

#dialog1 .d-header {
background:url(images/login-header.png) no-repeat 0 0 transparent;
width:375px;
height:150px;
}

#dialog1 .d-header input {
position:relative;
top:60px;
left:100px;
border:2px solid #EB0873;
height:22px;
width:200px;
font-size:15px;
padding:5px;
margin-top:4px;
}

#dialog1 .d-blank {
float:left;
background:url(images/login-blank.png) no-repeat 0 0 transparent;
width:267px;
height:53px;
}

#dialog1 .d-login {
float:left;
width:108px;
height:53px;
}

</style>
</head>
<body>

<ul>
<li><a href="#dialog1" name="modal">Вход към админ панела -></a></li>
</ul>


<div id="boxes">
<div id="dialog1" class="window">
<div class="d-header">
<form action="index.php" >
<input type="text" value="Потребител" onclick="this.value=''"/><br/>
<input type="password" value="Парола" onclick="this.value=''"/>
</div>
<div class="d-blank"></div>
<div class="d-login">
<input type="image" alt="Login" title="Вход" src="images/login-button.png"/></form></div>
</div>
<div id="mask"></div>
</div></body>
</html>Картинките поставете в папка "images" :

http://mp3-store.freehostia.com/news-system/login/images/login-blank.png
http://mp3-store.freehostia.com/news-system/login/images/login-button.png
http://mp3-store.freehostia.com/news-system/login/images/login-header.png
Това беше урока , още един път демо :

http://mp3-store.freehostia.com/news-system/login// Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: tu6o
23:04 13-10-2009
браво за урока, но може да се направи с много по-малко код :)
От: geo6o
22:45 03-11-2009
Браво, добър урок :-) .
От: streleca_stz
12:02 19-02-2010
Ауу мерси много :)
От: nepoznatia
21:51 19-08-2010
Мерси, точно това ми трябваше :)
От: kriss
17:17 20-08-2010
може ли изображенията.. o.o
От: djviksbg
2:31 17-03-2011
Браво определено ми харесва !
От: Styl3rbg
19:40 22-03-2011
Супер е! Аз си го модифицирах и ми харесва още повече :)
1