Лесно боравене с 2 или повече MySQL бази данни и една конекция
Сега ще ви покажа номер за лесно боравене с 2 или повече бази. Единственото условие е да ползват един потребител и една парола.

Първоначално си създавате конекция към MySQL посредством
mysql_connect()

Не е нужно да ползвате
mysql_select_db()
защото е напълно излишно.

Метод на записване на данни

INSERT INTO `baza1`.`table1` (`text`) VALUES ('demo tekst')


Както забелязвате, baza1 е нашата пътва база, в случая записваме текста в таблица table1 която е в baza1.

Просто и елементарно е. по същия начин може да записвате и в baza2.

Сега ще покажа един лесен LEFT JOIN между 2 таблици в различните бази с общо поле user_id

SELECT * FROM `base1`.`table2` LEFT JOIN `base2`.`table1` ON(`base1`.`table2`.`user_id` = `base2`.`table1`.`user_id`)


Така викате записите от 2-те бази като критерии м-у таблиците е user_id. Може да задавате и WHERE

SELECT * FROM `base1`.`table2` LEFT JOIN `base2`.`table1` ON(`base1`.`table2`.`user_id` = `base2`.`table1`.`user_id`) WHERE `base1`.`table2`.`id` = '123'


Същия пример као предния, но викаме запис с ид 123 от база1, таблица2.

Могат да се използват всички методи на MySQL заявки по този метод.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /