Бан система с Mysql - Авторска
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
<form action="" method="POST">
IP: <input type="text" name="ip"><br />
Причина: <input type="text" name="prichina"><br />
<input type="submit" name="submit" value="Банни!">
</form>
<?php
include "config.php";
if (isset($_POST['submit'])) {
$ip = $_POST['ip'];
if ($_POST['prichina'] == NULL) {
$prichina = "Няма причина!";
}
else {
$prichina = $_POST['prichina'];
}
$select = mysql_query("SELECT * FROM ban_users WHERE ip='$ip'") or die(mysql_error());
$broi = mysql_num_rows($select);
if ($broi>0) {
echo "ИП-то: <b>$ip</b> вече същестува в базата данни!";
}
else if ($ip == NULL) {
echo 'Моля въведете ИП!';
}
else {
$insert = "INSERT INTO `ban_users` (`id`, `ip`, `prichina`) VALUES('NULL', '$ip', '$prichina')";
if (mysql_query($insert) != "") {
echo "Успешно баннахте ИП: <b>$ip</b>!";
}
else {
echo "Грешка 1";
}
}
}
?>
</body>
</html>Със този код от горе ще добавяте бан на потребителя!

ban_list.php

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
<table align="center" border="1">
<tr><td align="center"><b>ID</b></td><td align="center"><b>IP</b></td><td align="center"><b>Причина</b></td><td align="center"><b>Махни</b></td></tr>
<?php
include "config.php";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM ban_users ORDER BY id") or die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_array($sql)) {
$id = $row['id'];
$ip = $row['ip'];
$prichina = $row['prichina'];
echo "<tr><td>$id</td><td>$ip</td><td>$prichina</td><td><a href='ub_ban.php?id=$id'>Махни</a></td></tr>";
}
?>
</table>
</body>
</html>


Със този код ще може да видите всички банати ИП!

index.php - Това е кода който ще се записват даните!

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title></title>
</head>
<body>
<?php
include ('config.php');
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDER'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM ban_users WHERE ip = '$ip'") or die(mysql_error());
$br = mysql_num_rows($sql);
if($num > 0) {
while($row = mysql_fetch_array($sql)) {
$prichina = $row['prichina'];
echo "Вие сте банат от сайта!<br /><u>Причина:</u> $prichina";
exit;
}
}
else {

}
?>


un_ban.php - Това е кода със който ще премахвате бан на потребител

<?php
$id = $_GET['id'];
if(!$id) {
echo 'Изберете потребителя на който да махнете бана!!!!';
}
else {
$sql = mysql_query("DELETE FROM `ban_users` WHERE id='$id'") or die(mysql_error());
if($sql == true) {
}
echo 'Унбанахте потребителя поздравления!';
echo '<meta http-equiv="refresh" content="1;url=ban_list.php">';
}
}
?>
config.php - Кода с който ще се свързваме с базата дани!

<?php
$user = "root"; //Потребителя на базата
$pass = "123456a"; //Паролата на базата
$db = "bans"; //Базата дани
$host = "Localhost"; //Хоста на базата
$connect = mysql_connect("$host", "$user", "$pass") or die("error 1");
$db = mysql_select_db("$db",$connect)or die("error 2");
mysql_query('set names cp1251');
?>И на край кода който ще свагате във сяка страница кояти искате да бъде банат потребителя!
<?php include "пътя до файла/ban.php"; ?>


Системата е авторска забранявам преписването и в други сайтове без мое позволение!


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: alex95_bg_2
18:45 13-09-2009
От: admin
18:57 13-09-2009
тест
От: rutera24
10:46 24-12-2009
Къде ти е базата
От: t0m3kk
7:39 26-06-2010
има грешка в системката на 10-ти ред в index.php :)
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDER'];
трябва да е:
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
От: kickme
17:07 25-11-2010
Има грешка защото няма БД
От: djviks
9:45 25-01-2011
база:
CREATE TABLE `ban_users` (
`id` INT( 12 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`ip` VARCHAR( 255 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL ,
`prichina` VARCHAR( 255 ) CHARACTER SET ucs2 COLLATE ucs2_general_ci NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM
От: unlimed
22:00 24-07-2011
На мен ми изкарва тази грешка като тръгна да махам банер...

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'unlimed'@'localhost' (using password: NO) in /home/...../public_html/...../un_ban.php on line 7

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/...../public_html/...../un_ban.php on line 7
Access denied for user 'unlimed'@'localhost' (using password: NO)
1