AJAX - Въведение
16-10-2009
Първо какво е AJAX ? - Asynchronous JavaScript and XML.

AJAX е базиран на JavaScript и HTTP заявки

AJAX не е нов програмен език, но е нов начин за използване на съществуващите стандарти.

AJAX е базиран на следните уеб-стандарти:

* JavaScript
* XML
* HTML
* CSS

Вашето първо AJAX приложение

1)За да разберете как работи AJAX ще направим едно малко приложение:<html>
<body>

<form name="myForm">
Name: <input type="text" name="username" />
Time: <input type="text" name="time" />
</form>

</body>
</html>


файла ще го кръстим "testAjax.htm" , както забелязвате от html-a нямаме submit бутон :)

Ключа на AJAX е да направи XMLHttpRequest . Всички нови браузъри използват вградения JavaScript XMLHttpRequest с цел да се създаде обект XMLHttpRequest (IE5 и IE6 използва ActiveXObject).


Нека да продължим като променим нашата страница "testAjax.htm" с JavaScript , който създава XMLHttpRequest object:


<html>
<body>

<script type="text/javascript">
function ajaxFunction()
{
var xmlhttp;
if (window.XMLHttpRequest)
{
// код за IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else if (window.ActiveXObject)
{
// за IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
else
{
alert("Вашият браузър не поддържа XMLHTTP!");
}
}
</script>

<form name="myForm">
Name: <input type="text" name="username" />
Time: <input type="text" name="time" />
</form>

</body>
</html>


Обяснение:

*Създаване променлива "xmlhttp" да държи XMLHttpRequest обекта .
*xmlhttp=new XMLHttpRequest() , ако това се провали : xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
*Ако и това се провали потребителя ще получа "Alert" или "Грешка" , че браузъра му е много стар и не поддържа XMLHTTP !

Забележка: Кода , който току що написах може да бъде използван винаги когато ти трябва да направиш XMLHttpRequest , затова можеш да си го отбележиш някъде и като ти потрябва на готово да си го използваш .


Превод от http://www.w3schools.com/Ajax .
Поздрави stoqnski


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /