Как да използваме Граватари
18-10-2009
Преди да пиша какъвто и да е код ще ви запозная малко по-подробно със самите Граватари. Gravatar е услуга на Automattic (създателите на WordPress) и се използва страшно много в Америка. Gravatar.com е сайт, в който може да се регистрирате и да добавите своя аватар. Той ще бъде видим във всички сайтове, които поддържат Граватари. Полезно е, защото няма нужда да сменяте един и същи аватар във всички сайтове - просто влизате в Gravatar и си добавяте нов. Полезен е и за създателите на сайтове, които нямат достатъчно ресурси, за да могат да позволят на потребителите да качват свои аватари.

В примерния код за използване на Граватари съм добавил два примера. Първия взима е-мейл адреса от променлива и го визуализира като изображение, като на системата и трябват три параметъра - мейл адрес, изображение по подразбиране и големина. Важно е да знаете, че трябва да добавите пълен URL адрес на изображението по подразбиране.

Втория пример извежда първите пет потребителя от базата данни, като добавя Граватар за всеки един от тях. Ако определен потребител не се е регистрирал в Gravatar.com и не е добавил аватар, системата използва изображението по подразбиране.

gravatar.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>Kineskop.org</title>
</head>
<body>
<?php
// Пример 1 - Използване на Граватар за статичен е-мейл адрес.
$email = "ceco@dichev.org"; // Е-мейл адрес.
$default = "http://web.hit.bg/dichev/no_avatar.jpg"; // Изображение по подразбиране. Важно: Въвеждайте пълен URL адрес.
$size = 77; // Големина на Граватара.
$grav_url = "http://www.gravatar.com/avatar.php?
gravatar_id=".md5( strtolower($email) ).
"&default=".urlencode($default).
"&size=".$size;
?>
<img src="<?php echo $grav_url; ?>" border="0" /> <br />
<?php
// Пример 2 - Използване на Граватар за динамичен е-мейл адрес.
$host = "localhost"; // Хост.
$user = "root"; // MySQL потребител.
$pass = ""; // Парола на MySQL потребител - ако няма оставете празно.
$table = "kineskop"; // Име на таблица.
$size = 77; // Големина на Граватара.
$default = "http://web.hit.bg/dichev/no_avatar.jpg"; // Изображение по подразбиране. Важно: Въвеждайте пълен URL адрес.

// Свързваме се с базата данни.
$query = @mysql_connect($host, $user, $pass)
or die ("Не мога да се свържа с базата данни.\n</body></html>");
// Селектираме таблица.
@mysql_select_db ($table)
or die ("Не мога да селектирам таблица.\n</body></html>");
/*
Правим SQL заявка, която селектира id, username и mail.
Задаваме LIMIT 0,5 - ще ни изведе първите пет резултата.
Може да използвате DESC - за последните пет резултата или
ASC - за първите пет резултата.
ВАЖНО: Прегледайте си полетата във базата данни и редактирайте заявката,
защото може да записвате е-мейл адреса на вашите потребители по друг начин (webmail, user_mail и т.н.)
*/
$sql = "SELECT id,username,mail FROM users LIMIT 0,5";
$result = @mysql_query($sql)
or die ("Грешка.\n</body></html>");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
// Цикъла ще спре, когато нашата заявка се изпълни - т.е. когато изведе първите пет резултата.
echo "Потребител - $row[username] <br />";
$email = "$row[mail]";
$grav_url = "http://www.gravatar.com/avatar.php?
gravatar_id=".md5( strtolower($email) ).
"&default=".urlencode($default).
"&size=".$size;
echo '<img src="'.$grav_url.'" border="0" />';
}
/*
Това е само един примерен код как може да използвате Граватари
във вашите сайтове. Може да си го редактирате както пожелаете.
Повече информация за Граватар може да откриете на Gravatar.com.
*/
?>
</body>
</html>


Постарал съм се да коментирам всичко във урока и се надявам, че няма да имате проблем със кода. Ако все пак имате - пишете коментар и ще се постарая да ви отговоря.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /