TRUSTEE
20-10-2009
Структурата на TRUSTEE идентифицира потребителски акаунти , групови акаунти
или сесии.Структурата може да използва име или security identifier (SID) ,
за да идентифицира TRUSTEE .
Синтаксис..

typedef struct _TRUSTEE {
PTRUSTEE pMultipleTrustee;
MULTIPLE_TRUSTEE_OPERATION MultipleTrusteeOperation;
TRUSTEE_FORM TrusteeForm;
TRUSTEE_TYPE TrusteeType;
LPTSTR ptstrName;
}TRUSTEE, *PTRUSTEE;
pMultipleTrustee - индетифицира акаунта на сървара - NULL.
MultipleTrusteeOperation - стойност на MULTIPLE_TRUSTEE_OPERATION .
Този потребител трябва да е NO_MULTIPLE_TRUSTEE .
TrusteeForm - стойност от TRUSTEE_FORM , посеочва се вида на данните от
ptstrName потребител.
TrusteeType - стойност от TRUSTEE_TYPE , гледа дали trustee е
потребителски акаунт, групов акаунт или непознат тип акаунт.
ptstrName - идентифицира обекта и съдържа информация за него .
TRUSTEE_IS_NAME
Нулев низ който съдържа името на trustee.

TRUSTEE_IS_OBJECTS_AND_NAME
OBJECTS_AND_NAME съдържа името на trustee и имената на типове обекти ./ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: plamka
21:36 16-02-2010
мм ако мислиш, че някой ще научи нещо ... лъжеш се ... както и останалите ти уроци ... или само примери .. или само с 2 думи обяснено ...
От: ArchangelS
22:31 16-02-2010
Еми , както е написан урока , както и другите ,са за специална част , несе описва целия код , а специална част от него , дадена функция .. ето в този урок е TRUSTEE
От: ventsi_konov
14:52 16-01-2011
извинявай, обаче даже не разбрах какво е TRUSTEE, как и за какво се използва и как на мен може да ми е полезен...
1