Curl : setopt функции
06-02-2010
Този урок е продължение на Curl : Основни функции. По-надолу ще напиша най-важните setopt функции на Curl.

CURLOPT_USERAGENT: Благодарение на тази функция скрипта може да се представи като потребител който ползва Mozilla 4.0 в случая.Синтаксис:
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)");


CURLOPT_FOLLOWLOCATION: Ако сървърът отговори с грешка 301 или има редирект скрипта ще вземе информацията от страницата към която се пренасочва.
curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);


CURLOPT_POST: Декларираме ,че ще ползваме POST функцията на Curl:
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);


CURLOPT_CONNECTTIMEOUT: Ако до X секунди страницата не е заредила ,прекратява зареждането.
curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);


CURLOPT_PORT: Порт който да използва при връзката.
curl_setopt($curl, CURLOPT_PORT, 80);


CURLOPT_COOKIE: Изпращане на бисквитки до сървъра.Може да се използва за симулиране на логване от потребител:
curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE, "user=viktor");


CURLOPT_UPLOAD: Декларираме ,че ще качваме файл:
curl_setopt($curl, CURLOPT_UPLAOD, true);


CURLOPT_REFERER: Представяме се ,че идваме от различно URL.
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, "Referer: http://data.bg");


CURLOPT_POSTFIELDS: Изпращаме съдържание на POST Полета.
curl_setopt(CURLOPT_POSTFIELDS, 'field1=value&field2=value2');

Това са главните функции.Другите можете да видите на PHP.Net

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: zaio
23:44 29-08-2010
Доста добре обеснено
1