Програма на c++ за изчисляване на сума
29-08-2010
В този урок ще направим нашата първа малко по-сложна програма. Ето и какно ще представлява тя.
Примерно: Внасяте 1000лв. в банка и искате да разберете след 1 година колко пари ще имате при лихвен процент 3,5.
Ето и как ще стане.
1) Трябва да направим функция, която ще изчислява новата сума.
Тя ще представлява нещо такова:

double procent_c(double chislo, double procent)
{
double return_st = chislo + (chislo * (procent/100));
return return_st;
}

2) Трябва да направим главната функция където ще бъде и самата ни програма така.

int main()
{
// Тук ще бъде програмата
}

2) Трябва да направим да може стойностите на прозента и сумата да се въвеждат от клавиатурата така

double chislo, procent;
cout << "Въведете сумата ";
cin >> chislo;
cout << "\nВъведете процента ";
cin >> procent;

3) Трябва да проверим дали са въведене коректни данни (дали стойностите са 0 или по-малки от 0)

if((chislo<=0) || (procent<=0))
{
cout << "Не е въведена стойност или тя е 0" << '\n';
system("PAUSE");
return 1;
}

4) В тази предпоследна стъпка трябва да извикаме функцията, която направихме още във първата стъпка.

double kraino_chislo = procent_c(chislo, procent);

Така казваме, че типът на променливата kraino_chislo ще е double и викаме функцията procent_c
5) Това е последната стъпка на нашата програма. Трябва да изведем полученото число (сумата след една година при определен лехвех процент). То трябва да изглежда така.

cout << "След една година сумата ви ще е " << kraino_chislo << '\n';

И да приключем програмата

system("PAUSE");
return 1;

Случайно ако някой го мързи да направи всички стъпки ето и целия код

#include <iostream>
using namespace std;
double procent_c(double chislo, double procent)
{
double return_st = chislo + (chislo * (procent/100));
return return_st;
}
int main()
{
double chislo, procent;
cout << "Въведете сумата ";
cin >> chislo;
cout << "\nВъведете процента ";
cin >> procent;
if((chislo<=0) || (procent<=0))
{
cout << "Не е въведена стойност или тя е 0" << '\n';
system("PAUSE");
return 1;
}
double kraino_chislo = procent_c(chislo, procent);
cout << "След една година сумата ви ще е " << kraino_chislo << '\n';
system("PAUSE");
return 1;
}

Това е урокът. Знам, че не е нищо особенно, но на начинаещите може да им е полезно
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: niky82
13:00 02-10-2010
Виждам че разбираш от тези работи. Ще можеш ли да ми помогнеш с една задача. Ще съм ти много благодарен.
Да се състави обектно-ориентирана програма за отчитане на изразходваната електрическа енергия. Програмата да има следните характеристики:
1)За всеки потребител да се въвеждат следните данни:
-трите имена;
-ново и старо показание за дневна и нощна електоенергия;
-цена на 1kWh двенва и нощна електоенергия.
2)Да се пресметнат следните цени с точност до 0.01:
-изразходвана дневна и нощна електроенергия;
-цена на изразходвана дневна и нощна;
-обща сума, начислено ДДС в размер на 20% и обща.
3)Да се предвидят следните допълнителни възможности:
-добавяне на нови данни;
-разглеждане на данните за определен номе;
-корекции на данните за определен номер;
-запис и четене на данните от файл.
От: batmanabg
13:08 22-07-2011
Полезен урок.
1