HTML - Уеб Дизайн -Част 3-та (Структура)
Структура на HTML документ

HTML документите са съставени от две основни части -

1. Глава (head)
2. Тяло (body)

Началния и крайния тагове на главата са <head> и </head>
Началния и крайния тагове на тялото са <body> и </body>

Типичната структура на един html документ е

<html>
<head> </head>
<body> </body>
</html>

Текста, графиките, снимките и изобщо всичко което се вижда на монитора при отваряне на една html страница, се намира в "тялото" (body) на страницата, т.е. между таговете <body> и </body>.

Тагове преди началния таг html (!DOCTYPE)

Преди началния таг (<html>) на html документа се разполага тагът
<!DOCTYPE>.

Чрез тага <!DOCTYPE> и атрибутите му се указва на браузера каква версия на HTML или XHTML е използвана при написване на html документа и какъв е типът на документа.1. При HTML 4.01 се използват 3 типа DTD (Document Type Declaration)

а. Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата е използван CSS (Cascading Style Sheets).

б. Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата не са спазвани стриктно изискванията на HTML 4.01.

в. Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Ползва се когато страницата е изградена с фреймове (frames).2. При XHTML 1.0 съществуват същите 3 DTD:

a. Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата е използван CSS (Cascading Style Sheets).

б. Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Ползва се когато при изграждане на страницата не са спазвани стриктно изискванията на XHTML 1.0.

в. Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Ползва се когато страницата е изградена с фреймове (frames).ПРИМЕР:

<!DOCTYPE html PUBLIC
"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head> </head>
<body> </body>
</html>
Източник: http://htmllessons.hit.bg

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /