HTML - Уеб Дизайн -Част 6-та (font)
Тагът font

В html текста се задава с тагa <font>, който има затвяращ таг </font>.

Тагът <font> може да съдържа следните атрибути:

face="название на шрифта" - задава шрифт за текста
size="размер на текста" - задава размер на текста
color="цвят" - задава цвят на текста


Забележки:

1. Шрифта (face) се задава като наименование на съответния шрифт. Най-популярните шрифтове са arial и times new roman, тъй като ги поддържат практически всички браузъри и повечето страници в интернет използват някой от тях като основен шрифт.

Съществуват няколко шрифта, които са близки до arial (например helvetica, verdana, sans-sherif) и няколко, които са близки до times new roman (например georgia, timoku), затова обикновено се задават заедно няколко близки шрифта, отделени със запетая - в случай, че някои браузъри не поддържат един или повече от тях.

Други популярни шрифтове са
courier, courier new
comis sans, comic sans ms
impact

2. Размера се задава

а. Като абсолютна стойност с цифри от 1 до 7 включително, като 1 е най-малкия размер, а 7 - най-големия размер на текста.

б. Като относителна стойност, например -1 или +2 и т.н. В първия случай текста ще се покаже с един размер по-малък от размера на текста по подразбиране (-1), а във втория случай текста ще бъде с размер два пъти по-голям от размера по подразбиране (+2).

3. Цвета се задава чрез английско нaзвание за цвят или чрез 16-ична стойност.

ПРИМЕР:
<font face="arial, helvetica, sans-sherif" size="-1" color="#ff0000">текст</font>

В примера е зададен шрифт arial и сродните му шрифтове, размер на текста с един размер по-малък от размера по подразбиране и цвят на текста червен (#ff0000).

!ВНИМАНИЕ: Тагът <font> е изваден от стандартите на езика и не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да го поддържат. За дефинирането на вида, големината и цвета на текста трябва да се използва CSS (Cascading Style Sheets).

Атрибутите на тага <font> и техните стойности могат да бъдат зададени в CSS-файл. След това чрез тага

<link rel=stylesheet type="text/css" href="file.css" />

който се помества в head-секцията на html документа тези стойности се задават на всяка една страница от уеб сайта. По този начин, ако един сайт съдържа например 20 страници и се наложи да се променя вида на шрифта, цвета и размера на текста, ще се направи само една корекция - в CSS-файла, вместо да се коригира кода във всичките 20 страници. За повече информация относно работата със CSS (Cascading Style Sheets) прегледайте раздела CSS- Уеб Дизайн.

Източник: http://htmllessons.hit.bg


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /