Отваряне на всички връзки в нов прозорец
08-05-2011
Особености:
Скрипта има два режима на работа. Първият е автоматично избиране как да бъдат отваряни връзките (избран от вас), а втория е ръчен и позволява на потребителите да избират как да се отварят връзките.
В така наречения „ръчен режим” благодарение на бисквитките настройките да потребителя се запазват за период от 30 дни.
И сега добавете този скрипт между таговете <body>:
<script type="text/javascript" src="ddwindowlinks.js">

/***********************************************
* Open offsite links in new window- (c) Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

</script>


Сега е добре да си свалите и JS файла.

Така ето и някои настройки:
1. В този файл имате:
//1)Enter domains to be EXCLUDED from opening in new window:
excludedomains: ["dynamicdrive.com", "google.com"],

Тук може да добавите изключение за връзки, който да не се отварят в нов прозорец. Тоест връзките към тези сайтове винаги ще се отварят в същия прозорец.
2. Следващата опция е:

//3) Specify operating mode ("auto" or "manual"):
mode: "manual",


Тук избирате в какъв режим да работи скрипт-ръчен или автоматичен. Като „auto” е за автоматичен, а „manual” за ръчен.
3. Третата опция е:
//4) If mode is "manual", customize checkbox HTML to show to users (Preserve id attribute):
toggleHTML: '<form><input type="checkbox" id="targetcheckbox" checked="checked" /><label for="targetcheckbox">Open off-site links in new window?</label></form>',

Това е checkbox-а, който се показва когато е избран „ръчен режим”.
4. И последната опция е:
//5) If mode is "manual", enable user persistence so the state of the checkbox is remembered?
persist: true,

Тази опция се използва когато е включен така наречения „ръчен режим” и позволява да се запазва избора на потребителя как да се отварят линковете.
Като при „true” помни избора му, а при „false” не го помни.

Урокът е взет от www.dynamicdrive.com.
Урокът е преведен от мен специално за web-tourist.net.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: chalgoman
20:36 12-05-2011
По лесно би било това:

var l=document.getElementsByTagName('a');
for(var i in l) {
l[i].target = '_blank';
}

може да се добави и още един if ако трябва да се изключат определени домейни.
1