HTML - Уеб Дизайн -Част 8-ма (Заглавия)
Заглавия


Началния таг за задаване на заглавие е <h>, затварящия таг е </h>. Размерът на заглавията се определя с цифрите от 1 до 6 включително, като най-малък е размера на заглавие 6, а най-голям - размера на заглавие 1.

<h1>Заглавие</h1> Най-голям размер на текста
<h2>Заглавие</h2>
<h3>Заглавие</h3>
<h4>Заглавие</h4
<h5>Заглавие</h5>
<h6>Заглавие</h6> Най-малък размер на текста

При използването на този таг автоматично се добавя по един празен ред над и под текста на заглавието.

В тага <h> може да се включи атрибута align чрез стойностите на който да се укаже подравняване на заглавието вляво (left), вдясно (right) или в центъра (center), например:

<h2 align="center">Заглавие</h2> и т.н.

Хоризонтални и вертикални линии

Тагът за хоризонтални линии е <hr>. Той няма затварящ таг и затова според изискванията в XHTML трябва да се изписва <hr />.

В HTML не съществува таг за вертикални линии. Вертикална линия може да се направи или във вид на графичен файл или чрез колона от таблица, например по следния начин:

<table width="290" bgcolor="#f0f0f0" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tr valign="top">
<td width="135">

Това е пример за изграждане на вертикална линия чрез превръщане на колона от таблица във вертикална линия.

</td>

<td width="5" bgcolor="#000000">
</td>

<td>

<====Тук отляво се вижда вертикална линия, която всъщност е колона от настоящата таблица със зададен черен фон и дебелина 5 пиксела.

</td>
</tr>
</table>

Ефекта от горния код ще бъде следния:

Когато се използва без никакви атрибури тага <hr /> изобразява по подразбиране 3-измерна линия със сянка, заемаща цялата дължина на страницата или таблицата в която е изписан тага.

Атрибутите на <hr /> са следните:

1. width="цифрова стойност" задава дължина на линията в пиксели или проценти

2. align="left, right или center" задава разположение на линията вляво, вдясно или в центъра

3. size="цифрова стойност" задава дебелина на линията в пиксели

4. color="цвят" задава цвят на линията

5. noshade="noshade" премахва сянката на линиятаПРИМЕР:

<hr width="200" size="5" color="#ff0000">

В примера линията е с дължина 200 пиксела, с дебелина 5 пиксела и червен цвят:

!ВНИМАНИЕ: Тагът <hr /> е валиден във всички версии на HTML/XHTML, но всички атрибути на тага за линия са извадени от стандартите на езика и не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да ги поддържат.


Източник: http://htmllessons.hit.bg

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /