Последно от twitter
29-09-2011
Урока е доста лесен и мисля, че всеки ще се справи!

За начало ни е нужен само един файл - index.html с следното съдържание:


<script type="text/javascript">

function twitterCallback2(twitters) {
var statusHTML = [];
for (var i=0; i<twitters.length; i++){
var username = twitters[i].user.screen_name;
var status = twitters[i].text.replace(/((https?|s?ftp|ssh)\:\/\/[^"\s\<\>]*[^.,;'">\:\s\<\>\)\]\!])/g, function(url) {
return '<a href="'+url+'">'+url+'</a>';
}).replace(/\B@([_a-z0-9]+)/ig, function(reply) {
return reply.charAt(0)+'<a href="http://twitter.com/'+reply.substring(1)+'">'+reply.substring(1)+'</a>';
});
statusHTML.push('<span>'+status+'</span> <a style="font-size:85%" href="http://twitter.com/'+username+'/statuses/'+twitters[i].id_str+'">'+relative_time(twitters[i].created_at)+'</a>');
}
document.getElementById('posledno_ot_twitter').innerHTML = statusHTML.join('');
}

function relative_time(time_value) {
var values = time_value.split(" ");
time_value = values[1] + " " + values[2] + ", " + values[5] + " " + values[3];
var parsed_date = Date.parse(time_value);
var relative_to = (arguments.length > 1) ? arguments[1] : new Date();
var delta = parseInt((relative_to.getTime() - parsed_date) / 1000);
delta = delta + (relative_to.getTimezoneOffset() * 60);

if (delta < 60) {
return 'преди минута';
} else if(delta < 120) {
return 'преди две минути';
} else if(delta < (60*60)) {
return 'преди ' + (parseInt(delta / 60)).toString() + ' минути';
} else if(delta < (120*60)) {
return 'преди час';
} else if(delta < (24*60*60)) {
return 'преди ' + (parseInt(delta / 3600)).toString() + ' часа';
} else if(delta < (48*60*60)) {
return 'преди ден';
} else {
return 'преди ' + (parseInt(delta / 86400)).toString() + ' дни';
}
}
</script>
<div id="posledno_ot_twitter">

</div>
<script type="text/javascript" src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/{USERNAME_IN_TWITTER}.json?callback=twitterCallback2&count=5"></script>

Където е {USERNAME_IN_TWITTER} пишете username-а ви, а където е &count=5 е за колко статуса да бъдат показани


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: Sprgify
21:34 01-10-2011
Това е доста добре мисля, че го видях в блога ти :)
От: Styl3rbg
21:49 01-10-2011
Да същото е използвано и там. Не съм го добавил като демо, защото може да бъде счетено като реклама :)
От: t0shk0
0:18 02-10-2011
Да кодът е добър, но нямаше да е лошо да обясниш малко кое какво прави. За някой, който не разбира от JS това все едно е писано на китайски ;)
От: Styl3rbg
11:48 02-10-2011
Ами мисля, че съм обяснил най-важното.
От: t0shk0
20:51 04-10-2011
Ще ме извиняваш, но хайде покажи ми къде е обяснението ти ... Показал си само как да въведем името си в twitter... и колко статуса да бъдат показани НИЩО ДРУГО. За да стане този код урок трябваше да обясниш поне основните работи. Ти само си друснал кода си тук, ама как работи на кой му пука..
От: tedo96
23:00 04-10-2011
Тук не трябваше ли да има авторски "уроци"? Кода се разпространява безплатно в интернет от доста време. Щеше да е много хубаво ако беше направил поне едно хубаво обяснение. Иначе браво за труда!
1