HTML - Уеб Дизайн -Част 19-та

Списък на елементи, които не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD

1. Всички атрибути на тага <body>:
bgcolor
background
text
link
vlink
alink
topmargin
leftmargin
rightmargin
bottommargin

2. Всички атрибути на тага <hr>:
width
align
size
color
noshade

3. Тага <font>

4. Елемента за подчертаване на текст <u> </u>

5. Елемента за зачертаване на текст <strike> </strike>

6. Елемента за зачертаване на текст <s> </s>

7. Елемент, който показва html кода в браузера <xmp> </xmp>

8. Елемент за центриране на текста <center> </center>

9. Атрибута align на тага <div>

10. Атрибутите align и bgcolor на тага <table>

11. Атрибута bgcolor на тага <tr>

12. Атрибутите bgcolor, height и width на тага <td>

13. Атрибутите type и start на тага <ol>

14. Атрибутите align, border, hspace и vspace на тага <img>


Предвижда се в бъдещите версии на XHTML атрибута name на тага <a> (при създаване на "котва" за хипервръзка в същата страница) да бъде заменен от атрибута id.
информация е взета от www.host.bg

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: vencisf
16:59 09-11-2009
Браво
1