PHP : Редактиране на файл, чрез скрипт

Ето прост пример за това как може да се редактира един файл чрез скрипт.
Всъщтност на този принцип работи и тази система за писане на уроци и тяхното редактиране.

Ето какво ще направиме .
Имаме файл който се казва edit.html
Ще го отвориме със скрипт (open.php) и съдържанието на файла ще го изведеме в една TEXTAREA.
ЩЕ може да редактираме съдържанието и след това с друг скрипт ще запишеме промените в
файла edit.html.

Ето и всички файлове:
edit.html - файла който редактираме
open.php - с този скрипт ще отваряме файла(edit.html) и ще изведем съдържанието му в TEXTAREA
edit.php - скрипта който ще записва направените промени в edit.html

Ето го и файла edit.html
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>

<body>

Здравей.
Този файл е тестов.
Може да го променяш както си искаш.

</body>
</html>


open.php
<html>
<head>
<title>open file</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<?php
$fp = fopen ("edit.html" ,"r");
$file= fread($fp,10000);
echo'<form method="post" action="edit.php" >
<TEXTAREA name="write" COLS=100 ROWS=26 > ';
echo $file;
echo
'</TEXTAREA>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Edit!">
</FORM>';
?>


edit.php
<html>
<head>
<title>Промяна на файла</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
</body>
</html>
<?php
$text=$HTTP_POST_VARS['write'];
$text=stripslashes($text);
$fp = fopen ("edit.html" ,"w");
fwrite($fp, $text );
fclose($fp);

echo 'Файла edit.html е променен<br><br>
<a href="edit.html">Тук може да видиш промените</а>
';
?>


Ето и ДЕМО

Урока е подготвен специално за http://web-tourist.net/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: noname_dark
16:30 30-05-2010
Супер, много работа ще ми свърши, отдавна търсих нещо такова :)
От: kickme
19:14 29-12-2010
Неможе да редактира. Не запаметява!
1