Основи на PHP - част 2

"Синоним" (друга подобна функция) на echo() е print(), която прави същото нещо - разгледайте следният пример, който демоснтрира как да я използвате...

<html>
<head>
<title>PHP Тест 3</title>
</head>
<body>
Как се казваш?
<br>
<?
// инициализираме няколко променливи
$first_name = "Пинко";
$last_name = "Розовата Пантера";
?>
<? print("<b>$last_name...$first_name $last_name! </b>"); ?>
</body>
</html>
Забележете как сме включили HTML <b> тага в стринга, който да бъде визуализиран ... вие можете да направите същото.
Магазин за играчки

След като сме вече запознати с основите на променливите, е време да започнем да правим нещо с тях. Ще започнем с най-използваните математически оператори – ето един пример :

<?php
// инициализираме няколко променливи
// игрите
$item1 = "Шах";
$item2 = "Монополи";
$item3 = "Не се сърди човече";
// цените
$item1_cost = 100;
$item2_cost = 250;
$item3_cost = 32;
// количествата
$item1_qty = 1;
$item2_qty = 2;
$item3_qty = 15;
// пресмятаме общата цена за всяка игра
$item1_total = $item1_cost * $item1_qty;
$item2_total = $item2_cost * $item2_qty;
$item3_total = $item3_cost * $item3_qty;
// пресмятаме общата цена
$grand_total = $item1_total + $item2_total + $item3_total;
// специална оферта намаление - 10%
$discount = 10;
// която редуцира общата цена
$amount = ($grand_total * 10)/100;
// накрая получаваме
$net_total = $grand_total - $amount;
?>
<html>
<head>
<title>PHP Тест 4 - Играчки</title>
<style type="text/css">
td {font-family:Verdana;}
</style>
</head>
<body>
<center>
<table border="3" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td colspan="4" align="center" valign="middle">
<b>Шах</b>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<b>Описание</b>
</td>
<td>
<b>Единична цена<b>
</td>
<td>
<b>Количество</b>
</td>
<td>
<b>Общо</b>
</td>
</tr>
<?php
// започваме да визуализираме променливите с echo()
echo "<tr>
<td>
$item1
</td>
<td align=right>
$$item1_cost
</td>
<td align=right>
$item1_qty
</td>
<td align=right>
$$item1_total
</td>
</tr>";
echo "<tr>
<td>
$item2
</td>
<td align=right>
$$item2_cost
</td>
<td align=right>
$item2_qty
</td>
<td align=right>
$$item2_total
</td>
</tr>";
echo "<tr>
<td>
$item3
</td>
<td align=right>
$$item3_cost
</td>
<td align=right>
$item3_qty
</td>
<td align=right>
$$item3_total
</td>
</tr>";
echo "<tr>
<td colspan=3 align=right>
<b>Сума</b>
</td>
<td align=right>
<b>$$grand_total</b>
</td>
</tr>";
echo "<tr>
<td colspan=3 align=right>
<b>Отстъпка[$discount%]</b>
</td>
<td align=right>
<b>$$amount</b>
</td>
</tr>";
echo "<tr>
<td colspan=3 align=right>
<b>Обща Цена</b>
</td>
<td align=right>
<b>$$net_total</b>
</td>
</tr>";
?>

</table>
<font size=-2 color=silver face=Verdana>Благодарим ви,
че пазарувахте при нас!</font>
</center>
</body>
</html>


Простичко е нали :). Съществената част на скрипта е най-горе, където инициализираме променливите за различните артикули, цената за един брой и количеството от всяка игра. След това извършихме куп калкулации, използвайки различните математически оператори в PHP и съхранихме резултата от тези калкулации в различни променливи.

Така както можете да събирате и изваждате числа, PHP ви позволява да конкатенирате ("слепяте", събирате) низове с оператора за конкатенация на низове, означен с [.] Следващия пример ще изясни това :
<?php
// инициализираме няколко променливи
$a = "Къде";
$b = "Си";
$c = "Ти";
// първи вариант
$alpha = $a . " " . $b . " " . $c;
// втори вариант
$beta = $c . " " . $b . " " . $a;
?>

<html>
<head>
<title>PHP Тест 5 - Конкатенация</title>
</head>
<body>
Първият стринг е <? echo $alpha ; ?>

<br>
Вторият стринг е <? echo $beta ; ?>

</body>
</html>
А това е резултата, който ще видите в браузера :
Първият стринг е Къде Си Ти
Вторият стринг е Ти Си Къде/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /