Инсталиране на MAMBO

В тази статия ще ви разкажем за инсталацията на една от най-популярните и красиви CMS системи - Mambo. В Download каталога на сайта ще намерите всичко необходимо за инсталирането на тази впечатляваща система.


Оригинала на този материал можете да намерите на: http://mambo.chessko.net/

Да започнем с операционната система. Mambo e тестван на Linux, Free BSD, Mac OS X и Windows NT/2000. Препоръчително е да инсталирате Mambo под Linux или Free BSD като се убедите че имате тези три компонента

Apache Web server – http://www.apache.org

MySQL Database – http://www.mysql.com

PHP 4.1.0 – http://www.php.net

Вашето PHP трябва да поддържа My SQL, zlib и XML за да стартирате Mambo

След като свалите последната версия на Mambo в tar.gz формат направете директория за вашия уеб сайт:

UNIX - /usr/local/www/mywebspace/mambo
Windows - c:apachehtdocsmambo

После трябва да разархивирате пакета чрез следната команда: tar -xvfz latest_mambo_version.tar.gz -C /usr/local/www/mywebspace/mambo/

Следващата стъпка е базата данни. Трябва да направите база данни на вашия SQL за Mambo и да добавите информацията във вашия configuration.php. Създаването на база данни става със следната команда: mysqladmin -uroot -ppassword create mambo_database_name Заместете root u password с вашия юзер и парола нa MySQL. Може да използвате и phpmyadmin (PHP базиран MySQL административен интерфейс)

Променете последните 6 линии на файла sql/mambo.sql INSERT INTO `mos_users` VALUES (62, 'Administrator' ...... (просто махнете '#' който се намира пред линииите)

Вмъкнете базата данни за мамбо sql/mambo.sql със следната команда: mysql -uroot -ppassword mambo_database_name < sql/mambo.sql

Преименувайте конфигурационния файл от configuration.php-dist на configuration.php и въведете информацията от MySQL пример:

$mosConfig_host = 'localhost';
$mosConfig_user = 'база данни юзер';
$mosConfig_password = 'база данни парола';
$mosConfig_db = 'име на база дани';

Следваща стъпка е задаване на права в директориите.

Става с командата chmod -R ето и листа на директориите:

chmod -R 707 images
chmod -R 707 media
chmod -R 707 uploadfiles
chmod -R 707 components
chmod -R 707 language
chmod -R 707 modules
chmod -R 707 templates
chmod -R 707 administrator/backups
chmod -R 707 administrator/components
chmod 644 configuration.php

Вашият Mambo е готов. Отидете на администраторското меню на URL: http://www.yoursite.com/administrator/

Username : admin
Password : admin


или може да влезете като едитор:

Username : editor
Password : editor

След като влезете като администратор не забравяйте да смените email адреса и паролата си!

Web инсталиране:

Най-напред трябва да разархивирате пакета на мамбо. Можете да инсталирате Мамбо като пълен уеб сайт например http://www.mysite.com, или можете да го инсталирате в суб-директория например http://www.mysite.com/mambo/. В този пример това ще отклони същноста на уеб сайта. Мамбо е в gzip и tar формат.

Untar или Winzip извличат пакета в директория например: tar -xvfz latest_mambo_version.tar.gz -C

(Убедете се че имате последната версия на Мамбо.

Ако вие разархивирате пакета на Мамбо на вашия компютър ще трявба да качите всички файлове на сървъра ви чрез FTP клиент.

Убедете се че всички PHP, CSS и JS редове са качени в ASCII режим, а снимките в BINARY режим.

Сега вие трябва да създадете база от данни за Mambo. За сега Mambo работи само с MySQL. Ако вие вече имате база от данни може да подминете тази част. Използвайте следната команда за да създадете нова база данни: mysqladmin -u db_user -p create Mambo Може да използвате и phpMyAdmin да създадете база от данни за Mambo.

Накрая насочете вашия Web браузер на http://www.mysite.com където се намира Mambo и уеб инсталатора на Mambo ще ви насочи.

След като инсталирате вашият Мамбо сайт насочете браузера към административното меню http://www.mysite.com/administrator Вие можете да влезете като администратор с потребителко име admin и паролата която сте задали при инсталацията

При нова инсталация на MAMBO, сайтът е с много основна
конфигурация с единствени няколко активни компонента, модули и шаблони Използвайте административното меню за да инсталирате нови компоненти, модули, езици и шаблони през удобен уеб интерфейс

Урока е изготвен от www.transcode.org

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /