Функция date() - извежда датата и времето в PHP

В PHP3 и PHP4 съществуват много различни вградени функции, сред които и date() - функция за извеждане на датата и времето, която ще бъде описана по долу заедно с някои примери.


Ако някога сте се сблъсквали с извеждането на местното (установено на сървъра) време и дата, не е нужно да прибягвате до JavaScript, който може да бъде отключен при конкретният ползувател, а просто се възползувайте от функцията date(). Използуването на date() е много просто и удобно.

Функцията за дата и време връща низ и приема аргументи format (низ) и time stamp (цяло число) - незадължителен аргумент:
string date (string format [, int timestamp]);

Връща отформатиран низ и цифри съгласно параметрите, указани в аргумента format. Аргумент timestamp

В таблица 1.1 са представени параметрите на аргумента format(при въвеждане на параметрите е необходимо да се съблюдава регистъра):Параметър
Описание
Връща

a
долен регистър, извежда pm или am, в зависимост от времето. "am" или "pm"

A
горен регистър, извежда PM или AM, в зависимост от времето. "AM" или "PM"

D
текущия ден , 2 цифри с първа нула. от "01" до "31"

F
месец с пълно название на текста "January"

g
часа, 12-часов формат, без първа нула. "1" до "12"

G
часа, 24-часов формат, без първа нула. "0" до "24"

h
часа, 12-часов формат, първа нула. "01" до "12"

H
часа, 24-часов формат, първа нула. "00" до "24"

i
минути "00" до "59"

I(главна i)
1, ако е ден, 0 ако е нощ "1" или "0"

j
текущия ден, 2 цифри без първа нула. от "1" до "31"

l(малка L)
Ден от седмицата, пълно название на текста "Friday"

L
1 - високосна година, 0 в останалите случаи "1" или "0"

m
месец, първа цифра нула. "01" до "12"

M
Месец, 3-те първи букви от названието. "Jan"

n
месец без първа цифра нула. "1" до "12"

r
формат на извеждане на датата и времето по RFC 822 "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200"

s
секунди. "00" до "59"

S
Английско окончание в зависимост от датата. "th" или "nd"

t
брой дни в текущия месец. "28" до "31"

T
Часовия пояс установен на машината. "MDT"

U
брой секунд от началото на века. "999610283"

w
Ден от седмицата, число "0"(Неделя) до "6"(Събота)

Y
год, 4 цифри "2001"

y
год, 2 цифри "99"

z
ден в годината "0" до "365"

Z
часови пояс по Гринуч в секунди, за запад отрицателно, за изток положително. "-43200" до "43200"echo (date("d = F = Y ")); file://Извежда 04 = September = 2001
echo (date("l dS of F Y h:I:s A"));
//Извежда Tuesday 04th of September 2001 05:1:28 PM
//Обърнете внимание на ds = 04th , d -ден и s - окончание

Функцията може така също да присвои стойност на променлива или на елемент от масив.
$date_today = date("m.d.y"); file://присвоява 03.12.01
$today[1] = date("H:i:s"); file://присвоява на 1 елемент от масива 17:16:17
echo("Текущо време: $today[1] и дата: $day_today .");
//Извежда Текущо време: 17:16:17 и дата: 03.12.01

Ако Ви е необходимо да изведете резервирани символи, например думите is month, които се състоят от параметри, е нужно просто да поставите пред всяка буква ляво наклонена черта.
$example = date ("H:m:s m is mont h");` file://Извежда 15:03:17 m is month

При написване на статията, са използувани материали от официалното ръководство на http://www.php.net/

Урока е изготвен от www.transcode.org

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /