Създаване на сайт с Dreamweaver MX 2004, PHP и MySQL , Урок 2.0

В този урок ще създадете административната секция на Вашия blog. Тази секция представя ауторизацията на blog администратора и съдържа страници за модифициране, създаване и изтриване на статии, както и модифициране и създаване на теми.


...........

В следващите няколко урока ще научите как да:

осъществите проверка за потребителска автентичност за Вашия blog.
ограничите достъпа до административната секция
добавите нови теми , използвайки форма за вмъкване на записи
изтриете статии , използвайки delete record server behavior
редактирате теми и статии, използвайки форми за ъпдейт на записи
В този урок ще създадете административната секция на Вашия blog. Тази секция представя ауторизацията на blog администратора и съдържа страници за модифициране, създаване и изтриване на статии, както и модифициране и създаване на теми. Приложението се нуждае от нова таблица в базата данни, която да съхранява информацията относно потребителите на blog-a. За да построите административната секция се нуждаете от следните файлове:

MySQL скрипт за построяване на потребителската таблица и скрипт за попълване на таблицата с примерен администраторски акаунт.
Dreamweaver темплейт определящ генералния вид на административните страници
Страница представяща ауторизацията на администратора: login.php
Home страница на администраторската секция, която потребителите използват за публикуване на нови статии : index.php
Списък на всички теми : list_top.php. Можете да изберете тема от този списък за да я модифицирате
Списък на всички статии: list_art.php. Можете да изберете статия от този списък за да я модифицирате или да я изтриете.
Динамична форма за създаване на нова тема: insert_top.php
Динамична форма за промяна на съществуваща тема: update_top.php
Динамична форма за модифициране на публикувана статия : update_art.php
Страница за изтриване на статии от Вашия blog: delete_art.php
Създайте нова папка с име admin във root папката на Вашия сайт. След това, създайте следните файлове в папката admin на Вашия сайт:

login.php
insert_top.php
update_top.php
update_art.php
delete_art.php
list_top.php
list_art.php
Така също, отворете страницата post.php, която създадохте в по-предни уроци и я запишете като index.php в папката admin. Кликнете Ok при запитването за ъпдейт на линковете, когато записвате файла.

Надграждане на базата данни

Ще надстроим базата данни, която вече създадохме преди, като използваме таблица и съответният SQL код за генерирането и.

Users: blg_user_usr
id_usr Primary key: уникален числов индикатор за всеки потребител
username_usr Потребителското име, което посетителя ще използва за да се логне в blog-a
password_usr Паролата за логване
email_usr e-mail адреса на потребителя
firstname_usr Име на потребителя
lastname_usr Фамилия на потребителя
address_usr адрес на потребителя
regtime_usr Час и дата на потр.регистрация. Ще бъдат вмъкнати автоматично в таблицата
level_usr Стойност определяща статуса на потребителя :administrator ("admin") или user ("user"). Ще я използвате за задаване на съответни права.

CREATE TABLE blg_user_usr (
id_usr int(11) NOT NULL auto_increment,
username_usr varchar(32) NOT NULL default '',
password_usr varchar(32) NOT NULL default '',
email_usr varchar(100) NOT NULL default '',
firstname_usr varchar(255) NOT NULL default '',
lastname_usr varchar(255) NOT NULL default '',
address_usr varchar(255) default NULL,
regtime_usr datetime default NULL,
level_usr varchar(10) NOT NULL default 'user',
PRIMARY KEY (id_usr));

Ще използвате полето level_usr по-нататък в уроците за да разграничите blog администратора от другите потребители.

Горния скрипт използвайте при работата си с phpMyAdmin интерфейса. За да създадете администраторски акаунт в таблицата, използвайте долния скрипт.

INSERT INTO blg_user_usr VALUES (1, 'administrator', 'root', 'email@mydomain.com', 'John', 'Doe', 'New York', '2004-07-26 17:44:31', 'admin');

Забележка: Можете да промените стойностите на полетата от таблицата, за да удовлетворят Вашите предпочитания, но трябва да използвате същата информация последователно през целия туториал. Помнете потребителското име (username) и паролата (password), които вмъкнахте в таблицата, защото по-нататък ще са Ви необходими за влизане в администраторската секция.

Няма нужда да създавате нова връзка към базата данни или да редактирате съществуващата. Когато отворите Вашият сайт в Dreamweaver, можете да видите всички таблици от Вашата база данни таба Databases от панела Application, както е показано на фиг.1
фиг.1. Таблиците от базата данни в таба Databases от панела Application

Потребителска идентификация

Нека да направим бърз преглед на логиката стояща зад администраторската секция. Администратора на blog-a, използва страница за логване, за да премине етапа на идентификация при влизането си в администраторската секция. Вие ограничавате достъпа до тази зона чрез special server behavior, така че никой друг да не може да види тези страници. Ако потребител, различен от администратора, се опита да зареди в своя браузър, някоя от тези страници, приложението го пренасочва към login страницата. И накрая, всяка от администраторските страници съдържа Log Out User server behavior. Това поведение отговаря за сигурното почистване на всякакви сесийни променливи, които биха могли да допуснат потенциални недобронамерени потребители да спечелят достъп до Вашия команден пулт.

Осъществяване на Log-on

Първо използвайте следните стъпки за да добавите форма за логване, проверяваща идентичността на потребителя.

Отворете страницата login.php и напишете за заглавието и: Blog: Login във Document лентата
Вмъкнете форма от таба Form на Insert лентата.
Вътре във формата, вмъкнете таблица конфигурирана, както е показано на фиг.2.


фиг.2. Диалоговия прозорец Table

В тази таблица вмъкнете две текстови полета и един бутон submit. Назовете ги като на фиг 3.фиг.3. Текстовите полета и бутона submit за потребителски-идентификационната форма.

Изберете тага
от таг селектора и в Property inspector , задайте името на формата: adminlogin
Изберете първото текстово поле и му задайте името username в Property inspector.
Изберете второто текстово поле и му задайте името password в Property inspector. Задайте и password type.
Накрая, изберете Submit бутона и му задайте името login и задайте за label - Log in.
Това с което сега разползагате е семпла форма която не предлага никакво действие. Изберете Login бутона и приложете Login In User server behavior , като изберете (+) > User Authentication > Log In User в таба Server Behaviors на панела Application.

Когато се появи диалоговия прозорец Log In User, конфигурирайте сървър поведението със стойностите от фиг.4. и след това кликнете Ok.фиг.4. Диалоговия прозорец Log In User

За да сте сигурни че идентификацията започва, само ако потребителя зададе име и парола, Вие трябва да вмъкнете Form Validation behavior.

Изберете бутона Login. В панела Behaviors (Window > Behaviors), селектирайте (+)> Validate form за да добавите Form Validation behavior , което предизвиква изискването двете полета да са попълнени.
Както е показано на фиг.5 селектирайте всяко от полетата и отметнете опцията Required. След това кликнете Okфиг.5. Диалоговия прозорец Validate Form

Добавете финален щрих към формата за логване, като импортирате CSS стиловете до Вашата страница.

Кликнете бутона Attach Style Sheet от таба CSS Styles на панела Design


фиг.6. Прикрепяне на CSS

В диалоговия прозорец Attach External Style Sheet, отидете до файла blog.css от папката Templates и изберете опцията Link

фиг.7. Диалоговия джам Attach External Style Sheet

Натиснете Ok , когато сте готови
Сега CSS стиловете са на разположение в страницата login.php. Приложете класа topic към таблицата, като кликнете в таблицата и с десен бутон върху тага от таг селектора, изберете Set Class > Topic. Фиг.8. показва как ще изглежда страницата login.php в браузъра.

фиг.8. Потребителски-идентификационната форма през очите на Вашия браузъррр.

Поставете admin/index.php и admin/login.php страниците на сървъра и тествайте, като използвате username и password, които въведохте в базата данни. Ако използвате коректните име и парола, приложението ще Ви пренасочи към страницата admin/index.php. В противен случай ще бъдете пренасочени към страницата login.php за да въведете коректни данни.

Следва продължение в Урок 2.1
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /