Създаване на сайт с Dreamweaver MX 2004, PHP и MySQL , Урок 2.2
В тази част, ще построите списък със статии позволяващ управлението им. Ще можете да избирате, коя статия от списъка, да бъде изтрита или модифицирана.


Управление на статиите

Отворете страницата list_art.php и приложете върху нея темплейта admintemplate. Използвайте стъпките от предишната секция.
В полето Title, от лентата Document, въведете Blog: Articles, като заглавие на страницата.
Използвайте следващите стъпки, за да построите advanced recordset, с всички статии и асоциирани към тях теми.
Кликнете в редактируемия регион main
В таба Bindings , от панела Application, кликнете бутона (+) и изберете Recordset (Query).
Въведете следната информация в прозореца Recordset:
Name: rsAdminArticles
Connection: connBlog
Table: blg_article_art
Columns: All
Sort: date_art, Descending
Кликнете Advanced.
Редактирайте SQL запитването, за да създадете вътрешна връзка между таблицата за темите и таблицата за статиите. Тази връзка се осъществява по съответния foreign key. Копирайте или напишете следващия код, веднага след blg_article_art и натиснете Ок :
INNER JOIN blg_topic_top ON idtop_art=id_top

В редактируемия регион main, вмъкнете динамична таблица, за изобразяване на записите. Използвайте следващите стъпки, за да постигнете това:
Кликнете бутона Dynamic Table от менюто Application, на лентата Insert .
Изберете опцията All Records.
Кликнете Ok.
Форматирайте таблицата , за да придобие вида от фиг.17. Използвайте следващите стъпки за да постигнете това:фиг.17. Форматираната таблица в Design view

Селектирайте следващите колони от таблицата и ги изтрийте: id_art, idtop_art, text_art, id_top, description_top. Селектирайте колоните от таблицата, като кликнете в таблицата, кликнете стрелката сочеща надолу и разположена над всяка от колоните и накрая изберете опцията select column, от появилото се меню. След направения от Вас избор, натиснете клавиша Del от клавиатурата. Ако не виждате стрелки над колоните, убедете се че визуалния помощник за широчините в таблицата е активиран (View > Visual Aids > Table Widths).
Изберете динамичната таблица, като кликнете съответния таг <table> от таг селектора. Настройте в Property inspector, широчината ( width ) на таблицата, на 100% .
Изтрийте първият ред от таблицата.
Селектирайте останалия ред и с дясно кликване върху мишката, изберете Table > Insert Row, от появилото се меню.
В първия ред от таблицата, селектирайте първите две клетки и ги слейте.
Изтеглете динамичните текстове title_top и title_art така, че да попаднат в слятата клетка, след което ги разделете със символа >.
В първия ред от таблицата, селектирайте последните две клетки и ги слейте.
В слятата клетка, напишете Last Updated: и изтеглете динамичния текст date_art, след написаното.
Селектирайте втория ред и слейте всичките му клетки.
Вмъкнете хоризонтална лента, за да разделите статиите една от друга (Insert > HTML > Horizontal Rule).
За всяка от статиите, ще добавите по два бутона. Те, ще представляват операциите: update и delete. Бутоните се появяват като GIF-ове. Тези GIF-ове съхранявате в img папката на Вашия blog. Тези два файла са с имената delete.gif и update.gif и са включени във пакета за даунлоуд (виж на транса).

Вмъкнете две колони в края на таблицата. За да постигнете това, кликнете в дясната колона, след това кликнете стрелката, сочеща надолу и разположена над колоната и изберете Insert Column Right, от появилото се меню. Повторете тази стъпка, за да добавите втора колона.
Вмъкнете update.gif в първата колона и delete.gif във втората колона. За да вмъкнете изображение ( image ) на Вашата страница, отидете до таба Common от лентата Insert и натиснете бутона Image .
Поставете и двете снимки на сървъра.
Селектирайте delete.gif и използвайте в Property inspector, полето link за да установите връзка към страницата delete_art.php. Подайте на страницата delete_art.php, URL параметъра id_art (уникалния ID на статията). id_art е името на параметъра, на който е зададена динамичната стойност, равна на тази в полето id_art от базата данни.
Осигурете link на update.gif, към страницата update_art.php и подайте към нея URL параметъра id_art (уникалния ID на статията). id_art е името на параметъра, на който е зададена динамичната стойност, равна на тази в полето id_art от базата данни.
Нуждата от подаване на тези URL параметри, към страниците update_art.php и delete_art.php, е да се определи коя статия да бъде модифицирана или изтрита.

За да добавите финален щрих към списъка със статии, приложете съответните CSS стилове и вмъкнете под таблицата линк, към страницата за публикуване на статии (admin/index.php) . Приложете класа topheader към първия ред, а класа topbody, към втория ред.

Поставете файловете на сървъра и тествайте в браузъра. След като се логнете, гледката на която ще попаднете, трябва да изглежда като на фиг.18фиг.18 Страницата admin/index.php през погледа на браузъра

Продължава в Урок 2.3


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /