Създаване на сайт с Dreamweaver MX 2004, PHP и MySQL , Урок 2.3

Понякога, Вие може би желаете, да се върнете обратно, на някоя от статиите, публикувани на Вашия блог, за да добавите части към нея или да я модифицирате по някакъв начин. Можете да направите това, като използвате Record Update Form.


Модифициране на статия

Отворете страницата update_art.php и приложете админ. темплейта към нея.
В текстовото поле Title, от лентата Document, въведете Blog: Modify Article, като заглавие на страницата.
Създайте advanced recordset с името rsModifiedArticle . Използвайте следните стъпки:
Кликнете бутона (+), от таба Bindings, на панела Application и селектирайте Recordset (Query). Ако сте на Advanced recordset view, кликнете бутона Simple.
Въведете rsModifiedArticle, като име на recordset-а.
Настройте Connection на connBlog.
Изберете таблицата blg_article_art
Изберете опцията All columns
Във филтър секцията, задайте id_art да е равно на URL параметъра id_art
Кликнете бутона Advanced
Веднага след article_art, напишете INNER JOIN blg_topic_top ON idtop_art=id_top
Кликнете Ok.
Използвайте следващите стъпки за да създадете Record Update Form

Кликнете в редактируемия регион main
Отидете до бутона Record Update Form Wizard , от таба Application, на лентата Insert


фиг.19. Record Update Form Wizard от таба Application, на лентата Insert

Използвайте следните стойности, за да конфигурирате формата за ъпдейт
използвайте дефинираната връзка към базата данни: connBlog.
селектирайте таблицата, която ще използвате, за съхраняване на ъпдейтваната статия: blg_article_art.
изберете recordset, съдържащ записа, който да бъде изобразен във формата: rsModifiedArticle. Този recordset , съдържа статия, филтрирана посредством URL параметъра, получен от списъка със статии.
Задайте в полето Unique key column, стойността id_art ( primary key на таблицата ). Поставете чавка в Numeric
След ъпдейт операцията, приложението трябва да Ви пренасочи към списъка със статии, така че съдържанието на полето After updating, go to: e list_art.php.
Конфигурирайте полетата на формата, както следва:
свалете полето id_art, защото то представя уникалния числов идентификатор на всяка статия и няма нужда да се модифицира.
свалете полето idtop_art. Това е foreign ключа, свързващ таблиците за статиите и темите
Label за полето title_art > Article Title:.
Label за полето description_art > Article Description: ; в колоната Display as > text area
Label за полето text_art > Article: ; в колоната Display as > text area
накрая, за полето date_art в колоната Display as > hidden field . Задайте стойност по подразбиране:

Това е PHP функцията date, която автоматично ъпдейтва статията, с текущата дата и час, когато потребителя извършва модификация.

Кликнете Ok, когато сте готови. Update формата изглежда, като на фиг.20


фиг.20. Update формата в Design view

Следва да добавите динамично падащо меню, което ще можете да използвате за преназначаване на статия към друга тема. Обаче, първо ще трябва да създадете recordset от таблицата blg_topic_top, който ще използвате за показване на списъка от теми в менюто. Създайте recordset с име rsTopicsMenu.

Използвайте следните стъпки за да създадете динамично падащо меню

Вмъкнете ред под реда със заглавието на статията . Можете да направите това, като селектирате реда Article description и след това Modify > Table > Insert Row.
Въведете Topic: в лявата клетка на новия ред.
Вмъкнете List/Menu от таба Forms, на лентата Insert, във дясната клетка на новия ред.
Селектирайте менюто и за неговия label въведете idtop_art в Property inspector.
Със все още селектирано List/Menu, кликнете бутона Dynamic в Property inspector и използвайте следните стойности, за да конфигурирате диалоговия прозорец Dynamic List/Menu, както е показано на фиг.21


фиг.21. Диалоговия прозорец Dynamic List/Menu

Използвайте опциите от rsTopicsMenu recordset.
В менюто са показани имената на темите, определени от title_top. Обаче, техните истинските стойности са зададени от полето id_top.
За да определите стойността по подразбиране на менюто ( стойността, която се появява селектирана, когато се зареди страницата), кликнете "светкавицата" и селектирайте полето idtop_art от rsModifiedArticle recordset , както това е показано на фиг.22


фиг.22. Диалоговия прозорец Dynamic Data

Кликнете Ok, после пак Ok.
Накрая, използвайте следните стъпки за да ъпдейтвате Вашата форма, така, че да включва новосъздаденото динамично меню.

Отидете до таба Server Behaviors от панела Application.
Кликнете двукратно Update Record , както е показано на фиг.23

фиг.23. Update Record Server Behavior

Отваря се диалог.прозорец Update Record, показан на фиг.24. В списъка от колони, можете да видите, че за idtop_art в момента не е предписана стойност. Селектирайте тази колона и настройте стойността и да е тази на полето от формата - idtop_art.


фиг.24. Задаване на стойност на полето idtop_art в диалог.прозорец Update Record

Кликнете Ok.
Ъпдейт формата е готова за употреба. Тествайте я в браузъра. Трябва да изглежда като на фиг.25фиг.25. хм...формата

Отидете до страницата admin/list_art.php и кликнете update линка за някоя от статиите. Приложението трябва да Ви отведе до страницата за ъпдейт на статията.. Ако не получите коректния запис от базата данни, проверете дали URL параметъра, който подавате от страницата list_art.php, отговаря на URL параметъра, очакван от rsModifiedArticle recordset .

Опитайте да ъпдейтвате някой от записите, за да се убедите, че работи ъпдейт функцията на сайта.

Продължава в Урок 2.4/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /