Създаване на сайт с Dreamweaver MX 2004, PHP и MySQL, Урок 3.4

Когато създадохте home страницата на Вашия blog или страницата topic page, Вие избрахте да изобразявате само по 10 статии на страница. Какво ще се случи, ако са повече от 10? Отговора е прост: нищо. Текущото изпълнение позволява на потребителите да виждат само първите 10 записа от всеки recordset. Другите са недостъпни.


Добавяне на навигационни ленти

За да направите достъпни всички статии и за да направите навигацията лесна, ще създадете Recordset Navigation Bar.

Отворете home страницата на Вашия blog (index.php)
Разположете курсора след динамичната таблица и натиснете Enter за да започнете paragraph.

фиг.30. Вмъкване на recordset за навигационната лента

Отидете на таба Application от лентата Insert и кликнете бутона Recordset Navigation Bar .
Конфигурирайте появилия се интерфейс, както е показано на фиг.31

фиг.31. Конфигуриране на recordset navigation bar

Кликнете Ok. Dreamweaver генерира навигационна лента , асоциирани бутони и съответните server behaviors. Ето как изглежда навигационната лента в Design view:

фиг.32 Навигационната лента в Design view

Забележка: Изображенията, които използвате за навигационните бутони (First.gif, Last.gif, Next.gif, Previous.gif) ще бъдат генерирани по подразбиране в root папката на сайта. Можете да ги преместите в папка img, като ги селектирате в панела Files и ги издърпате над името на папката. Dreamweaver ще Ви попита , дали да промени асоциираните линкове. Когато Ви запита, изберете Update.

За да станата нещата по-лесни за Вашите посетители , Вие добавяте Recordset Navigation Status:

Разположете курсора над навигационната лента
Отидете до таба Application от лентата Insert и кликнете бутона Recordset Navigation Status

фиг.33 Вмъкване на recordset navigation status

Селектирайте подходящия recordset (rsArticles) в появилия се интерфейс:

фиг.34 Конфигуриране на recordset navigation status

Когато кликнете Ok, Dreamweaver добавя динамичен текст индикиращ текущата позиция в списъка със записи:

фиг.35. Навигационната лента в браузъра

Помнете, че трябва да направите save на страницата и да ъплоудвате всички зависими файлове ( изображенията за навигационната лента ) на сървъра, преди да тествате в браузъра.

Повторете тези стъпки за да създадете Recordset Navigation Bar и Recordset Navigation Status за страницата topic.php.

Контролиране съдържанието на страницата със Conditional Regions

Да предположим, че сте добавили нова тема във Вашия blog. Явно е че новата тема няма да съдържа статии, така че съответната страница би трябвало да е празна. Не е така. Вместо очакваното поведение, страницата за темите показва празна таблица подобна на тази:фиг.36. Празна таблица

Това е така, защото хедъра на таблицата е извън repeating region показващ статиите, така че той ще си се изобрази. Вие можете да контролирате, кой регион да се изобразява, използвайки conditional regions.

Следва да създадете съобщение , показващо се само когато списъка със статии е празен и ще скриете празната таблица.

Отворете страницата topic.php
Селектирайте съдържанието на редактируемия регион main с кликване върху тага от таг селектора
Отидете до таба Application от лентата Insert и изберете опцията Show If Recordset Not Empty от менюто Show Region , както е показано на фиг .37

фиг.37. Поставяне съдържанието на страницата в conditional region

server behavior проверява дали recordset (rsArticles) е празен. Ако е така, скрива избрания регион.

Селектирайте rsArticles recordset в появилия се прозорец

фиг.38 Конфигуриране на conditional region

Когато кликнете Ok , селектирания регион ще бъде обграден от тънка сива рамка наименувана Show If, както е показано на фиг.39

фиг.39. Рамката Show If, маркираща conditional region

Напишете следния текст на нов ред под динамичната таблица:
Sorry! There are no posts for this topic, yet.

Селектирайте го и приложете към него Show If Recordset Empty (Insert bar > Application tab).
В появилия се интерфейс, селектирайте rsArticles recordset, както направихте за първия conditional region.
Кликнете Ок за да приложите командата.
Направете Save на страницата и тествайте в браузъра


фиг.40 Съобщението във браузъра

Научихте как да контролирате съдържанието на страница, като използвате conditional regions. Сега, добавете същите behaviors, към следните страници за да се предпазите от поява на празни таблици.

index.php
search.php
day.php
Продължава в Урок 4.0
Урока е изготвен от www.transcode.org

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /