PHP - Опростена форма за коментари
савсем случайно попаднах този полезен сайт и реши да постна моят пърси скрипт
Внимание знам че не е перфектен но коитo желае може да го доразвие ;)

с помоща на следния код си създавате базата данни (mySQL)

CREATE TABLE `komentari` (
`id` INT(15) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`posted` TEXT NOT NULL,
`name` TEXT NOT NULL,
`text` TEXT NOT NULL
);


следва създаването на /*comment.php*/

<?
#форма за коментари
/*
автор : Велико Боев Кръстев
URL: www.burkoff.tilix.org
e-mail:redcell@abv.bg
коментар: Това е първия ми скрипт ;)
*/

?>


<html>
<body>
<form method="POST" action="comment.php">
<p> име: <input type="text" name="name" size="24"></p>
<p>текст: <input type="text" name="text" size="24">
<input type="submit" value="изпрати" name="send"></p>
</form>
<?
$status = "ok";

if (strlen($name) <2 ) { // проверка за попълнено име
$status= "error";}

if (strlen($text) <2 ) { // проверка за попълнен текст
$status= "error";}


if($status=="ok"){

mysql_pconnect("localhost","","") or die ( 'проблем при свързване с MySQL!' );
// ("localhost","DB_USER","DB_PASS")

mysql_select_db("test") or die ( 'Грешка при връзката!' );
$posted = time();
$query = mysql_query("INSERT komentari (name, text, posted) VALUES ('$name', '$text','$posted')");}

?>
</body>
</html>
<? include "list.php"; ?>с помоща на (coment.php) добавяме записите с базата (и да не забравите да си попълните DB_USER , DB_NAME)

създаваме /*list.php*/

<?php
#извеждане на коментарите
/*
автор : Велико Боев Кръстев
URL: www.burkoff.tilix.org
e-mail:redcell@abv.bg
коментар: Това е първия ми скрипт ;)
*/
$connect=mysql_pconnect("localhost","","") or die ( 'проблем при свързване с MySQL!' );
// ("localhost","DB_USER","DB_PASS")

mysql_select_db("test") or die ( 'Грешка при връзката!' );
$query = mysql_query("SELECT name, text FROM komentari ORDER BY posted DESC");

while (list ($name, $text)=mysql_fetch_array ($query)) {
echo "<b>$name</b> :$text<br>";
}
?>


много лесно може да се преправи на "Shoutbox'


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: noname_dark
16:36 30-05-2010
Дай едно демо!
От: djviks
8:17 24-01-2011
демо
От: IvayloGoranov
16:09 24-07-2011
Дали работи ?
1