PHP - Четене и извеждане от файл
Четене и извеждане от файл

Създайте index.php или друг ,след което и един текстов файл чието съдържание трябва да е следното: номер име парола

213 user1 pass
234 user234 test
344 demo_user 1234567890
456 test d4g8e4aq


Текстовия файл го кръстете read.txt
Съдържанието на index.php трябва да е :

<?

$a = fopen("read.txt","r+");
while($info = fscanf($a,"%s\t%s\t%si\n")){
list($id,$name,$pass)=$info;
switch($action){
case "view":
echo "Номер: <b>$id</b><BR>Име: <b>$name</b><BR>Парола: <b>$pass</b><BR>- - - - - - - - <BR>";
default:
echo "Номер: <b>$id</b><BR>Име: <b>$name</b><BR>Парола: <b>$pass</b><BR>- - - - - - - - <br><BR>";
}

}


?>


Резултатът който ще видите е следният :
Номер: 213
Име: user1
Парола: pass
- - - - - - - -

Номер: 234
Име: user234
Парола: test
- - - - - - - -

Номер: 344
Име: demo_user
Парола: 1234567890
- - - - - - - -

Номер: 456
Име: test
Парола: d4g8e4aq
- - - - - - - -


Забележки:
-Самия скрипт index.php извежда рекста от текстовия файл.
-Можете да промените начина на извеждане от тази част:
echo "Номер: <b>$id</b><BR>Име: <b>$name</b><BR>Парола: <b>$pass</b><BR>- - - - - - - - <BR>";
default:
echo "Номер: <b>$id</b><BR>Име: <b>$name</b><BR>Парола: <b>$pass</b><BR>- - - - - - - - <br><BR>";

-Скриптът различава номера от името и от паролата по интервала между тях,така че ако решите да напишете :
213 user one pass

ще получите :
Номер: 213
Име: user
Парола: one
- - - - - - - -

Затова ако името ще е повече от една дума трябва да е свързана с някакъв символ.


10x to eray

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /