PHP - Online Users
Този скрипт ще показва колко човека са Online в сайта ви:

Създайте фаил db.txt в същата директория на скрипта

Скрипта:
<?
$file = "db.txt";
$expire = "30";
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

if (!$open = fopen($file,'a')) { echo "No database"; }

$a = file($file);
$open = fopen($file,'w');
if (count($a) == "0") { fwrite($open, "$ip|" . time() . "\n"); }
else {
foreach($a as $show) {
$part = explode("|", $show);
if ($part[1]+$expire <= time()) { }
else {
if ($ip == $part[0]) { }
else { fwrite($open, "$show"); }
}
}
fwrite($open, "$ip|" . time() . "n");
}
fclose($open);
echo "" . count(file($file)) . " user(s) online";
?>/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: gotiobg
16:51 01-10-2011
Благодаря! :]
1