PHP - Text Counter
Прост текстов прояч

<?
$file = "counter.txt"; // задава се името на файла сахраняващ данните
$open = fopen($file,"r"); // отваряме файла counter.txt само за четене
$hits = filesize($file); // $hits приема стойността на големината на файла counter.txt
$counter = fread($open,$hits); // $counter приема стойността на съдържанието на counter.txt
fclose = ($open); // затваряме файла counter.txt
$open = fopen($file,"w"); // отваряме counter.txt за да запишем новата стойност на $counter
++$counter; // увеличаваме с 1 стойността на $counter
fwrite($open,$counter); // записваме в counter.txt новата стойност на $counter
echo $counter; // изписваме поредния номер на потребителя посетил сайта
?>


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /