PHP - Пращане на e-mail с PHP
Пращане на e-mail с PHP


<?php
$to = "Адреса на получателя";
$subject = "Относно";
$msg = "Съобщение
което
да
се
изпрати!";
$from = "Адреса на изпращащия";
$ok = mail($to,$title,$msg, "From: $from");
if ( $ok ) {
echo "Съобщението беше изпратено!";
}
?>


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /