JavaScript - Първи стъпки (част втора)
Синтаксис
Синтаксисът на JavaScript е различен от този на VBScript. В JavaScript редовете завършват с точка и зопетая(този знак - ; а не - ., d:). поради това докато JavaScript не срещне ";", интерпертаторът му приема всичко за един ред.
Друга разлика е че в VBScript една процедура може да бъде и функция ако при изпълнение връща стойност или програма, ако не връща нищо. При JavaScript всяка процедура е функция независимо дали връща стойност. За функциите ще обясня по-долу


Коментари
Едноредов коментар означава с две наклонени на дясно черти (//)
Многоредов коментар се започва с една наклонена на дясно черта и звездичка(/*) и се завършва с звездичка и наклонена на дясно черта.


Променливи
Имената на вашите променливи могат да започват само с буква от латинската азбука и долна черта(_). Останалата част може да садържа букви, цифри и долни черти. Имената на променливите не мгат до садържат интервал или да са еднакви с keyword(специални думи от синтаксиса на JavaScript, такива думи са if, bool, try, do, with и други...). Хубаво е променливите да имат нещо общо с описанието на стойността която ползват, примерно имате променлива за възрастта на някой кръстете я "age" или променлива за името на някой кръстете я "name"...


Как се декларират променливи
Има няколко типа променливи числови, низови(садържат текст) и булеви(те имат само две стойности 0 или false, и 1 или true. може да бъде само едната стойност не и двете едновременно). аз лично смятам за най-удачно да се използва общия тип за променливи var той може да бъде и трите типа.


var moyaChislovaPromenliva = 10;
var moyaNizovaPromenliva = "asd fasdfsafd";
var moyaNizovaPromenliva2 = 'asd fasdfsafd';
var moyaBoolevaPromenliva = true;


ако искате да сложите кавички в низова променлива трябва преди това да сте сложили първо наклонена на ляво черта ("). За да означите къде се проехвърля нов ред трябва да използвате n има и някой други символи:


\ - наклонена черта
' - апостроф
f - form feed (нова строница при принтиране)
t - табулатор


Какво е Масив
Масива е набор(може да се каже и променлива) от подобни по някакъв начин елемент. те са подредени по определен начин, всеки елемент си има индекс(число отговарящо на мястото където се намира елемента в масива)

Деклариране на Масив
Първи начин за деклариране на Прост Масив


var myArray = new Array;("елемент1","елемент2","елемент3");


Втори начин за деклариране на Прост Масив


var myArray = new Array(3);
myArray[0] = "елемент1";
myArray[1] = "елемент2";
myArray[2] = "елемент3";


Извикване на Прост Масив
примерно за до се ипише в документа елемент от даден масив ще напишем


documetn.write(myArray[2]);-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
›››Източник: web-teacher.org
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /