JavaScript - Първи стъпки (част четвърта)
Конструкцията switch
вие задавате исловие и при някакъв отговор се изпълнява нещо


switch(условие){
case резултат_от_условието_1:
кострукция1;
break;
case резултат_от_условието_2:
кострукция2;
break;
case резултат_от_условието_3:
кострукция3;
break;
case резултат_от_условието_4:
кострукция4;
break;
default:
кострукция4;
break;
};


всеки case трябва дя се зятвори с break. default e case който се изпълнява ако никой от резултатие не съвпадне с условието също трябва да се затвори с break


Цикли
Цикъл for


for(i=0;1<10;i++){
кострукция;
};


Цикъл while


var i = 10
while (i <10){
кострукция;
i++;
};


Цикъл do while


var i = 10
do{
кострукция;
i++;
}while(i <10){
}


JavaScript предлага и механизъм с който можете да спрете един цикъл или да преминете на следваща итерациs. Така може да се предпазим от получаването на крайно неприятните безкрайни цикли, при който се случва даже да ти забие компютъра

break


while(x<100){
if(x>=100){
break;
};
кострукция;
};


continue


while(x<100){
if(x<100){
continue;
};
кострукция;
};


Функции


function myFunction(аргументи){
кострукция;
returm "нещо"
}


функцията може и да няма аргументи както може и нищо да не връща. Аргументите са променливе който се използват в кострукцията. може да се връща и променлива не само низ. Ето един пример за функция:


function myF(number1,number2)
{
return number1 + number2
}

document.write(myF(4,3))


ВАЖНО!!! Има много голямо значение какви са буквите - главни или малки. MyFunCtion не е същото като MYFUNCTION а те са различни пък от myfunction и myFunction. Това изцяло за javaScript не само за функциите.


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
›››Източник: web-teacher.org
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /