HTML - МETA тагове - най-важното
Тук вие ще разберете за какво служат МЕTA таговете и ще ви покажа най-важните от тях.
Меta таговете показват определена информация , която се отнася до самия документ. Чрез тях се улесняват търсачките , показва се кой е създал дадения документ (сайт) , улеснява се работата на браузера като той получава нужната информация за да покаже правилно вашия сайт и т.н .Меta таговете се слагад между .

Сега след като сте разбрали за какво служат ще ви покажа най-важните от тях :

1. Този МETA таг казва на браузера че текста в сайта ще е на кирилица(windows-1251) , ако сте писали на бг а не сте сложили този meta таг браузера ще визлализира неразбираеми йероглифи.
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1251">2. Чрез този meta таг се показва с коя програма е правен сайта в примера съм написал Dreamweaver.
<meta name="DreamweaverMX" content="Dreamweaver">

3. Чрез този meta таг се показва кой е автора - Д.Десков
<META NAME="Author" CONTENT="George Costanza, gcostanza@vandalayindustries.com">

4. Този помага за по лесно намиране на сайта ви в търсачките. На CONTENT се пишат ключови думи - за примера Tutorials , Photoshop.
<META NAME="keywords" CONTENT="Tutorials, Photoshop">

5. Това е нещо като описание. Сега показва че това е личен сайт.
<meta content="Личен сайт" name="Description">

6. Това показва кой е собственика на сайта.
<meta content="Господин Господинов" name="Owner">

7. Ако ви е омръзнало браузера да показва старата информация вместо новата това е решението :) Така казвате на браузера да не кашира информацията. Този таг се ползва ако инфото се сменя често а ако го сменяте на 1 година наприме ви съветвам да не го ползвате. Има и още МЕTA тагове но тези са най-важните .

<meta content="no-cache" http-equiv="Pragma">

Източник :
Димитър Десков(NippY)

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /