PHP - Колко човека са онлайн
Здравеите,
Това е скрипт които показва калка човека разглеждат сайта ви

<?

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$time = time();
$cutoff = 15; //online cut of time
$exists = 0;
$users = 0;
$user = "";

$fp = fopen ("online.txt","r+"); //if the file exists open it

while (!feof($fp))
{
$user[] = chop(fgets($fp,65536));
}
fseek($fp,0,SEEK_SET);


foreach ($user as $line)
{
list($oldip,$oldtime) = explode('|',$line);
if ($oldip == $ip) {$oldtime = $time;$exists = 1;} //check to see if the user is already in the text file
if ($time < $oldtime + ($cutoff * 60)) //see if the last time the user visited is past the cut off time
{
fputs($fp,"$oldip|$oldtime\n"); //write the old data to the text file
$users = $users + 1; // add one to the user count
}
}


if ($exists == 0) //if the user isn't in the text file already:
{
fputs($fp,"$ip|$time\n"); //write the new data to the text file
$users = $users + 1; //add one to the user count
}


fclose ($fp); //close the text file
print "$users"; //display the number of users online

?>
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: lub4o
23:07 17-01-2010
Изпадам в безкраен цикъл :D
От: natoni
17:19 12-03-2010
Ами, как няма да изпаднеш в безкраен цикъл??? Авторът е трябвало да каже, че накрая трябва да се направи един празен файл, който да се казва online.txt и да му се дадат права CHMOD 777. Моля да се поправи!
От: ivcho02
1:03 23-05-2011
безкрай грешки
От: crazzybg
10:50 04-07-2012
natoni

не е нужно да каже може и сам да видиш че има каде да се записва информацията ..

скрипта работи идеално
1