HTML - Инстромент за цветове
Здравеите,
Това е един HTML Инстромент за цветове

Първо ще трябва да си изтеглите картинката по доло

Свали


а ето и самият код

<html>
<head>
<head>
<script language="JavaScript">

function setColor(col)
{
document.all.col.value = col;
document.all.col.style.backgroundColor = col;
}

function sendColor()
{
if(opener.document.all.__data.value == 'foreColor')
{
opener.iView.document.execCommand('foreColor', false, document.all.col.value);
opener.iView.focus();
window.close();
}
else if(opener.document.all.__data.value == 'backColor')
{
opener.iView.document.execCommand('backColor', false, document.all.col.value);
opener.iView.focus();
window.close();
}
}

function focusIt()
{
document.all.col.focus();
}

</script>
</head>
<body onLoad="focusIt()" topmargin="3" leftmargin="3" bgcolor="#DDDDDD">

<map name="colorMap">
<area shape="rect" coords="1,1,7,10" href="JavaScript:setColor('#00FF00')">
<area shape="rect" coords="9,1,15,10" href="JavaScript:setColor('#00FF33')">
<area shape="rect" coords="17,1,23,10" href="JavaScript:setColor('#00FF66')">
<area shape="rect" coords="25,1,31,10" href="JavaScript:setColor('#00FF99')">
<area shape="rect" coords="33,1,39,10" href="JavaScript:setColor('#00FFCC')">
<area shape="rect" coords="41,1,47,10" href="JavaScript:setColor('#00FFFF')">
<area shape="rect" coords="49,1,55,10" href="JavaScript:setColor('#33FF00')">
<area shape="rect" coords="57,1,63,10" href="JavaScript:setColor('#33FF33')">
<area shape="rect" coords="65,1,71,10" href="JavaScript:setColor('#33FF66')">
<area shape="rect" coords="73,1,79,10" href="JavaScript:setColor('#33FF99')">
<area shape="rect" coords="81,1,87,10" href="JavaScript:setColor('#33FFCC')">
<area shape="rect" coords="89,1,95,10" href="JavaScript:setColor('#33FFFF')">
<area shape="rect" coords="97,1,103,10" href="JavaScript:setColor('#66FF00')">
<area shape="rect" coords="105,1,111,10" href="JavaScript:setColor('#66FF33')">
<area shape="rect" coords="113,1,119,10" href="JavaScript:setColor('#66FF66')">
<area shape="rect" coords="121,1,127,10" href="JavaScript:setColor('#66FF99')">
<area shape="rect" coords="129,1,135,10" href="JavaScript:setColor('#66FFCC')">
<area shape="rect" coords="137,1,143,10" href="JavaScript:setColor('#66FFFF')">
<area shape="rect" coords="145,1,151,10" href="JavaScript:setColor('#99FF00')">
<area shape="rect" coords="153,1,159,10" href="JavaScript:setColor('#99FF33')">
<area shape="rect" coords="161,1,167,10" href="JavaScript:setColor('#99FF66')">
<area shape="rect" coords="169,1,175,10" href="JavaScript:setColor('#99FF99')">
<area shape="rect" coords="177,1,183,10" href="JavaScript:setColor('#99FFCC')">
<area shape="rect" coords="185,1,191,10" href="JavaScript:setColor('#99FFFF')">
<area shape="rect" coords="193,1,199,10" href="JavaScript:setColor('#CCFF00')">
<area shape="rect" coords="201,1,207,10" href="JavaScript:setColor('#CCFF33')">
<area shape="rect" coords="209,1,215,10" href="JavaScript:setColor('#CCFF66')">
<area shape="rect" coords="217,1,223,10" href="JavaScript:setColor('#CCFF99')">
<area shape="rect" coords="225,1,231,10" href="JavaScript:setColor('#CCFFCC')">
<area shape="rect" coords="233,1,239,10" href="JavaScript:setColor('#CCFFFF')">
<area shape="rect" coords="241,1,247,10" href="JavaScript:setColor('#FFFF00')">
<area shape="rect" coords="249,1,255,10" href="JavaScript:setColor('#FFFF33')">
<area shape="rect" coords="257,1,263,10" href="JavaScript:setColor('#FFFF66')">
<area shape="rect" coords="265,1,271,10" href="JavaScript:setColor('#FFFF99')">
<area shape="rect" coords="273,1,279,10" href="JavaScript:setColor('#FFFFCC')">
<area shape="rect" coords="281,1,287,10" href="JavaScript:setColor('#FFFFFF')">
<area shape="rect" coords="1,12,7,21" href="JavaScript:setColor('#00CC00')">
<area shape="rect" coords="9,12,15,21" href="JavaScript:setColor('#00CC33')">
<area shape="rect" coords="17,12,23,21" href="JavaScript:setColor('#00CC66')">
<area shape="rect" coords="25,12,31,21" href="JavaScript:setColor('#00CC99')">
<area shape="rect" coords="33,12,39,21" href="JavaScript:setColor('#00CCCC')">
<area shape="rect" coords="41,12,47,21" href="JavaScript:setColor('#00CCFF')">
<area shape="rect" coords="49,12,55,21" href="JavaScript:setColor('#33CC00')">
<area shape="rect" coords="57,12,63,21" href="JavaScript:setColor('#33CC33')">
<area shape="rect" coords="65,12,71,21" href="JavaScript:setColor('#33CC66')">
<area shape="rect" coords="73,12,79,21" href="JavaScript:setColor('#33CC99')">
<area shape="rect" coords="81,12,87,21" href="JavaScript:setColor('#33CCCC')">
<area shape="rect" coords="89,12,95,21" href="JavaScript:setColor('#33CCFF')">
<area shape="rect" coords="97,12,103,21" href="JavaScript:setColor('#66CC00')">
<area shape="rect" coords="105,12,111,21" href="JavaScript:setColor('#66CC33')">
<area shape="rect" coords="113,12,119,21" href="JavaScript:setColor('#66CC66')">
<area shape="rect" coords="121,12,127,21" href="JavaScript:setColor('#66CC99')">
<area shape="rect" coords="129,12,135,21" href="JavaScript:setColor('#66CCCC')">
<area shape="rect" coords="137,12,143,21" href="JavaScript:setColor('#66CCFF')">
<area shape="rect" coords="145,12,151,21" href="JavaScript:setColor('#99CC00')">
<area shape="rect" coords="153,12,159,21" href="JavaScript:setColor('#99CC33')">
<area shape="rect" coords="161,12,167,21" href="JavaScript:setColor('#99CC66')">
<area shape="rect" coords="169,12,175,21" href="JavaScript:setColor('#99CC99')">
<area shape="rect" coords="177,12,183,21" href="JavaScript:setColor('#99CCCC')">
<area shape="rect" coords="185,12,191,21" href="JavaScript:setColor('#99CCFF')">
<area shape="rect" coords="193,12,199,21" href="JavaScript:setColor('#CCCC00')">
<area shape="rect" coords="201,12,207,21" href="JavaScript:setColor('#CCCC33')">
<area shape="rect" coords="209,12,215,21" href="JavaScript:setColor('#CCCC66')">
<area shape="rect" coords="217,12,223,21" href="JavaScript:setColor('#CCCC99')">
<area shape="rect" coords="225,12,231,21" href="JavaScript:setColor('#CCCCCC')">
<area shape="rect" coords="233,12,239,21" href="JavaScript:setColor('#CCCCFF')">
<area shape="rect" coords="241,12,247,21" href="JavaScript:setColor('#FFCC00')">
<area shape="rect" coords="249,12,255,21" href="JavaScript:setColor('#FFCC33')">
<area shape="rect" coords="257,12,263,21" href="JavaScript:setColor('#FFCC66')">
<area shape="rect" coords="265,12,271,21" href="JavaScript:setColor('#FFCC99')">
<area shape="rect" coords="273,12,279,21" href="JavaScript:setColor('#FFCCCC')">
<area shape="rect" coords="281,12,287,21" href="JavaScript:setColor('#FFCCFF')">
<area shape="rect" coords="1,23,7,32" href="JavaScript:setColor('#009900')">
<area shape="rect" coords="9,23,15,32" href="JavaScript:setColor('#009933')">
<area shape="rect" coords="17,23,23,32" href="JavaScript:setColor('#009966')">
<area shape="rect" coords="25,23,31,32" href="JavaScript:setColor('#009999')">
<area shape="rect" coords="33,23,39,32" href="JavaScript:setColor('#0099CC')">
<area shape="rect" coords="41,23,47,32" href="JavaScript:setColor('#0099FF')">
<area shape="rect" coords="49,23,55,32" href="JavaScript:setColor('#339900')">
<area shape="rect" coords="57,23,63,32" href="JavaScript:setColor('#339933')">
<area shape="rect" coords="65,23,71,32" href="JavaScript:setColor('#339966')">
<area shape="rect" coords="73,23,79,32" href="JavaScript:setColor('#339999')">
<area shape="rect" coords="81,23,87,32" href="JavaScript:setColor('#3399CC')">
<area shape="rect" coords="89,23,95,32" href="JavaScript:setColor('#3399FF')">
<area shape="rect" coords="97,23,103,32" href="JavaScript:setColor('#669900')">
<area shape="rect" coords="105,23,111,32" href="JavaScript:setColor('#669933')">
<area shape="rect" coords="113,23,119,32" href="JavaScript:setColor('#669966')">
<area shape="rect" coords="121,23,127,32" href="JavaScript:setColor('#669999')">
<area shape="rect" coords="129,23,135,32" href="JavaScript:setColor('#6699CC')">
<area shape="rect" coords="137,23,143,32" href="JavaScript:setColor('#6699FF')">
<area shape="rect" coords="145,23,151,32" href="JavaScript:setColor('#999900')">
<area shape="rect" coords="153,23,159,32" href="JavaScript:setColor('#999933')">
<area shape="rect" coords="161,23,167,32" href="JavaScript:setColor('#999966')">
<area shape="rect" coords="169,23,175,32" href="JavaScript:setColor('#999999')">
<area shape="rect" coords="177,23,183,32" href="JavaScript:setColor('#9999CC')">
<area shape="rect" coords="185,23,191,32" href="JavaScript:setColor('#9999FF')">
<area shape="rect" coords="193,23,199,32" href="JavaScript:setColor('#CC9900')">
<area shape="rect" coords="201,23,207,32" href="JavaScript:setColor('#CC9933')">
<area shape="rect" coords="209,23,215,32" href="JavaScript:setColor('#CC9966')">
<area shape="rect" coords="217,23,223,32" href="JavaScript:setColor('#CC9999')">
<area shape="rect" coords="225,23,231,32" href="JavaScript:setColor('#CC99CC')">
<area shape="rect" coords="233,23,239,32" href="JavaScript:setColor('#CC99FF')">
<area shape="rect" coords="241,23,247,32" href="JavaScript:setColor('#FF9900')">
<area shape="rect" coords="249,23,255,32" href="JavaScript:setColor('#FF9933')">
<area shape="rect" coords="257,23,263,32" href="JavaScript:setColor('#FF9966')">
<area shape="rect" coords="265,23,271,32" href="JavaScript:setColor('#FF9999')">
<area shape="rect" coords="273,23,279,32" href="JavaScript:setColor('#FF99CC')">
<area shape="rect" coords="281,23,287,32" href="JavaScript:setColor('#FF99FF')">
<area shape="rect" coords="1,34,7,43" href="JavaScript:setColor('#006600')">
<area shape="rect" coords="9,34,15,43" href="JavaScript:setColor('#006633')">
<area shape="rect" coords="17,34,23,43" href="JavaScript:setColor('#006666')">
<area shape="rect" coords="25,34,31,43" href="JavaScript:setColor('#006699')">
<area shape="rect" coords="33,34,39,43" href="JavaScript:setColor('#0066CC')">
<area shape="rect" coords="41,34,47,43" href="JavaScript:setColor('#0066FF')">
<area shape="rect" coords="49,34,55,43" href="JavaScript:setColor('#336600')">
<area shape="rect" coords="57,34,63,43" href="JavaScript:setColor('#336633')">
<area shape="rect" coords="65,34,71,43" href="JavaScript:setColor('#336666')">
<area shape="rect" coords="73,34,79,43" href="JavaScript:setColor('#336699')">
<area shape="rect" coords="81,34,87,43" href="JavaScript:setColor('#3366CC')">
<area shape="rect" coords="89,34,95,43" href="JavaScript:setColor('#3366FF')">
<area shape="rect" coords="97,34,103,43" href="JavaScript:setColor('#666600')">
<area shape="rect" coords="105,34,111,43" href="JavaScript:setColor('#666633')">
<area shape="rect" coords="113,34,119,43" href="JavaScript:setColor('#666666')">
<area shape="rect" coords="121,34,127,43" href="JavaScript:setColor('#666699')">
<area shape="rect" coords="129,34,135,43" href="JavaScript:setColor('#6666CC')">
<area shape="rect" coords="137,34,143,43" href="JavaScript:setColor('#6666FF')">
<area shape="rect" coords="145,34,151,43" href="JavaScript:setColor('#996600')">
<area shape="rect" coords="153,34,159,43" href="JavaScript:setColor('#996633')">
<area shape="rect" coords="161,34,167,43" href="JavaScript:setColor('#996666')">
<area shape="rect" coords="169,34,175,43" href="JavaScript:setColor('#996699')">
<area shape="rect" coords="177,34,183,43" href="JavaScript:setColor('#9966CC')">
<area shape="rect" coords="185,34,191,43" href="JavaScript:setColor('#9966FF')">
<area shape="rect" coords="193,34,199,43" href="JavaScript:setColor('#CC6600')">
<area shape="rect" coords="201,34,207,43" href="JavaScript:setColor('#CC6633')">
<area shape="rect" coords="209,34,215,43" href="JavaScript:setColor('#CC6666')">
<area shape="rect" coords="217,34,223,43" href="JavaScript:setColor('#CC6699')">
<area shape="rect" coords="225,34,231,43" href="JavaScript:setColor('#CC66CC')">
<area shape="rect" coords="233,34,239,43" href="JavaScript:setColor('#CC66FF')">
<area shape="rect" coords="241,34,247,43" href="JavaScript:setColor('#FF6600')">
<area shape="rect" coords="249,34,255,43" href="JavaScript:setColor('#FF6633')">
<area shape="rect" coords="257,34,263,43" href="JavaScript:setColor('#FF6666')">
<area shape="rect" coords="265,34,271,43" href="JavaScript:setColor('#FF6699')">
<area shape="rect" coords="273,34,279,43" href="JavaScript:setColor('#FF66CC')">
<area shape="rect" coords="281,34,287,43" href="JavaScript:setColor('#FF66FF')">
<area shape="rect" coords="1,45,7,54" href="JavaScript:setColor('#003300')">
<area shape="rect" coords="9,45,15,54" href="JavaScript:setColor('#003333')">
<area shape="rect" coords="17,45,23,54" href="JavaScript:setColor('#003366')">
<area shape="rect" coords="25,45,31,54" href="JavaScript:setColor('#003399')">
<area shape="rect" coords="33,45,39,54" href="JavaScript:setColor('#0033CC')">
<area shape="rect" coords="41,45,47,54" href="JavaScript:setColor('#0033FF')">
<area shape="rect" coords="49,45,55,54" href="JavaScript:setColor('#333300')">
<area shape="rect" coords="57,45,63,54" href="JavaScript:setColor('#333333')">
<area shape="rect" coords="65,45,71,54" href="JavaScript:setColor('#333366')">
<area shape="rect" coords="73,45,79,54" href="JavaScript:setColor('#333399')">
<area shape="rect" coords="81,45,87,54" href="JavaScript:setColor('#3333CC')">
<area shape="rect" coords="89,45,95,54" href="JavaScript:setColor('#3333FF')">
<area shape="rect" coords="97,45,103,54" href="JavaScript:setColor('#663300')">
<area shape="rect" coords="105,45,111,54" href="JavaScript:setColor('#663333')">
<area shape="rect" coords="113,45,119,54" href="JavaScript:setColor('#663366')">
<area shape="rect" coords="121,45,127,54" href="JavaScript:setColor('#663399')">
<area shape="rect" coords="129,45,135,54" href="JavaScript:setColor('#6633CC')">
<area shape="rect" coords="137,45,143,54" href="JavaScript:setColor('#6633FF')">
<area shape="rect" coords="145,45,151,54" href="JavaScript:setColor('#993300')">
<area shape="rect" coords="153,45,159,54" href="JavaScript:setColor('#993333')">
<area shape="rect" coords="161,45,167,54" href="JavaScript:setColor('#993366')">
<area shape="rect" coords="169,45,175,54" href="JavaScript:setColor('#993399')">
<area shape="rect" coords="177,45,183,54" href="JavaScript:setColor('#9933CC')">
<area shape="rect" coords="185,45,191,54" href="JavaScript:setColor('#9933FF')">
<area shape="rect" coords="193,45,199,54" href="JavaScript:setColor('#CC3300')">
<area shape="rect" coords="201,45,207,54" href="JavaScript:setColor('#CC3333')">
<area shape="rect" coords="209,45,215,54" href="JavaScript:setColor('#CC3366')">
<area shape="rect" coords="217,45,223,54" href="JavaScript:setColor('#CC3399')">
<area shape="rect" coords="225,45,231,54" href="JavaScript:setColor('#CC33CC')">
<area shape="rect" coords="233,45,239,54" href="JavaScript:setColor('#CC33FF')">
<area shape="rect" coords="241,45,247,54" href="JavaScript:setColor('#FF3300')">
<area shape="rect" coords="249,45,255,54" href="JavaScript:setColor('#FF3333')">
<area shape="rect" coords="257,45,263,54" href="JavaScript:setColor('#FF3366')">
<area shape="rect" coords="265,45,271,54" href="JavaScript:setColor('#FF3399')">
<area shape="rect" coords="273,45,279,54" href="JavaScript:setColor('#FF33CC')">
<area shape="rect" coords="281,45,287,54" href="JavaScript:setColor('#FF33FF')">
<area shape="rect" coords="1,56,7,65" href="JavaScript:setColor('#000000')">
<area shape="rect" coords="9,56,15,65" href="JavaScript:setColor('#000033')">
<area shape="rect" coords="17,56,23,65" href="JavaScript:setColor('#000066')">
<area shape="rect" coords="25,56,31,65" href="JavaScript:setColor('#000099')">
<area shape="rect" coords="33,56,39,65" href="JavaScript:setColor('#0000CC')">
<area shape="rect" coords="41,56,47,65" href="JavaScript:setColor('#0000FF')">
<area shape="rect" coords="49,56,55,65" href="JavaScript:setColor('#330000')">
<area shape="rect" coords="57,56,63,65" href="JavaScript:setColor('#330033')">
<area shape="rect" coords="65,56,71,65" href="JavaScript:setColor('#330066')">
<area shape="rect" coords="73,56,79,65" href="JavaScript:setColor('#330099')">
<area shape="rect" coords="81,56,87,65" href="JavaScript:setColor('#3300CC')">
<area shape="rect" coords="89,56,95,65" href="JavaScript:setColor('#3300FF')">
<area shape="rect" coords="97,56,103,65" href="JavaScript:setColor('#660000')">
<area shape="rect" coords="105,56,111,65" href="JavaScript:setColor('#660033')">
<area shape="rect" coords="113,56,119,65" href="JavaScript:setColor('#660066')">
<area shape="rect" coords="121,56,127,65" href="JavaScript:setColor('#660099')">
<area shape="rect" coords="129,56,135,65" href="JavaScript:setColor('#6600CC')">
<area shape="rect" coords="137,56,143,65" href="JavaScript:setColor('#6600FF')">
<area shape="rect" coords="145,56,151,65" href="JavaScript:setColor('#990000')">
<area shape="rect" coords="153,56,159,65" href="JavaScript:setColor('#990033')">
<area shape="rect" coords="161,56,167,65" href="JavaScript:setColor('#990066')">
<area shape="rect" coords="169,56,175,65" href="JavaScript:setColor('#990099')">
<area shape="rect" coords="177,56,183,65" href="JavaScript:setColor('#9900CC')">
<area shape="rect" coords="185,56,191,65" href="JavaScript:setColor('#9900FF')">
<area shape="rect" coords="193,56,199,65" href="JavaScript:setColor('#CC0000')">
<area shape="rect" coords="201,56,207,65" href="JavaScript:setColor('#CC0033')">
<area shape="rect" coords="209,56,215,65" href="JavaScript:setColor('#CC0066')">
<area shape="rect" coords="217,56,223,65" href="JavaScript:setColor('#CC0099')">
<area shape="rect" coords="225,56,231,65" href="JavaScript:setColor('#CC00CC')">
<area shape="rect" coords="233,56,239,65" href="JavaScript:setColor('#CC00FF')">
<area shape="rect" coords="241,56,247,65" href="JavaScript:setColor('#FF0000')">
<area shape="rect" coords="249,56,255,65" href="JavaScript:setColor('#FF0033')">
<area shape="rect" coords="257,56,263,65" href="JavaScript:setColor('#FF0066')">
<area shape="rect" coords="265,56,271,65" href="JavaScript:setColor('#FF0099')">
<area shape="rect" coords="273,56,279,65" href="JavaScript:setColor('#FF00CC')">
<area shape="rect" coords="281,56,287,65" href="JavaScript:setColor('#FF00FF')">
</map>

<img src="colors.gif" border="0" usemap="#colorMap">
<br>
<input type="text" name="col" style="width:185" style="height:22; font-family: verdana; font-size: 8pt">
</body>
</html>


Демо


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /