Показване заглавията на последните 10 ъпдейтнати теми
Този мод изкарва заглавията на темите, от които са последните 10 най-нови поста и ги зарежда в главната страница. Също така след всяко заглавие може да видите, колко са постовете към всяка тема. Внимание: показват се заглавията на темите от всички форуми дори и от скритите!

Demo

Първи вариант:

<?php

$connection = mysql_connect("localhost", "user", "pass");
$db = mysql_select_db("dbname", $connection);

$query = mysql_query("select * from phpbb_topics order by topic_last_post_id desc limit 0,10");
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
print "<tr><td>";
print "<font color=\"#FF0000\">-</font>";
$forum = $rwz[forum_name];
$catid = $rwz[cat_id];
$qry2 = mysql_query("select * from phpbb_categories where cat_id='$catid'");
$rwz2 = mysql_fetch_array($qry2);
$cat = $rwz2[cat_title];
if (strlen($rows[topic_title])>1){
printf("<a href=\"forums/viewtopic.php?t=%d\">%s %s</a> [%d]", $rows[topic_id], $cat, ((strlen($rows[topic_title])>42)?substr($rows[topic_title],0,42)."...": $rows[topic_title]), $rows[topic_replies]);
}
}

?><


Попълвате localhost, user, pass и dbname.

Ако искате да промените броя на заглавията, които да изкарвате просто променете числото 10 с друго число:

...order by topic_last_post_id desc limit 0,10");


За да промените дължината на заглавията, които да се показват просто променете числото 42 на което искате. Пример ако дадете 60 вместо 42, ще излизат заглавията на темите до 60 знака. Ако са по-дълги те ще свършват с ....

Втори вариант:

Втория вариант на този мод е ако искате да изкарвате заглавията само от даден форум (например Новини).

<?php

$connection = mysql_connect("localhost", "user", "pass");
$db = mysql_select_db("dbname", $connection);

$query = mysql_query("select * from phpbb_topics where forum_id like '17' order by topic_last_post_id desc limit 0,10");
while($rows = mysql_fetch_array($query))
{
print "<tr><td onmouseover=this.style.backgroundColor=\"ECF0F6\" onmouseout=this.style.backgroundColor=\"\">";
print "<font color=\"#FF0000\">-</font>";
$forum = $rwz[forum_name];
$catid = $rwz[cat_id];
$qry2 = mysql_query("select * from phpbb_categories where cat_id='$catid'");
$rwz2 = mysql_fetch_array($qry2);
$cat = $rwz2[cat_title];
if (strlen($rows[topic_title])>1){
printf("<a href=\"forums/viewtopic.php?t=%d\">%s %s</a> [%d]", $rows[topic_id], $cat, ((strlen($rows[topic_title])>42)?substr($rows[topic_title],0,42)."...": $rows[topic_title]), $rows[topic_replies]);
}
}

?>


Както забелязвате, тук разлика има само в редът:

$query = mysql_query("select * from phpbb_topics where forum_id like '17' order by topic_last_post_id desc limit 0,10");


В момента променената заявка ми зарежда само заглавията от форум-а ми с forum_id=17

Ето един прост начин как може да разберете кой форум с какъв forum_id е.Тук трябва да благодаря на admin за помощта.

Урока е подготвен специално за http://web-tourist.net/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /