PHP - Извеждане на файлове от директория
С този скрипт ще създадете страница която изкарва всички файлове от директорията.
Показва ги в таблица с линк към мястото за сваляне и като екстра съм сложил да се вижда и размерът на файла :)
ДЕМО


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<head>
<title>View-Folder-link = script by LiRiX</title>
</head>
<body>
<center>
<table border="1 px">
<tr><th>Име на фалй:</TH><TH>Размер:</th></tr>
<?php
$directory = opendir('./direktoriq'); //Тука както виждате трябва да сложите името на директорията с файлове примерно сайтит ви е info.com и фаловете са ви папка /нова-папка вие трябва да напишете ./нова-папка..
while ($files = readdir($directory))
{
$file_array[] = $files;
}
foreach ($file_array as $files)
{
echo "<tr><td>";
if($files == ".." || $files == ".")
{
continue;
}
echo "<a href=\"http://името на сайта ви.ком/директория/$files\" target=\"_blank\">$files</a><br></td>";
$file = "./директория/".$files;
$size = filesize($file);
$i=0;
$iec = array( " Bytes", " KB", " MB", " GB", " TB", " PB", " EB", " ZB", " YB");
while (($size/1024)>1) {
$size=$size/1024;
$i++;
}
echo"<td>";
echo substr($size,0,strpos($size,'.')+4).$iec[$i];
echo"</td></tr>";
}
?>


Двата скрипта са от съвсем други автори. Незнам кой са. Идеята за 2-та скрипта е моя.

Специални благодарности на admin

ДЕМО

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /